U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Berichten van verhindering
Politieke fracties
Samenstelling van de commissies
Belangenconflict
Ingekomen stukken en mededelingen
Motie van orde
van Tom Dehaene aan minister Veerle Heeren
170 (2008-2009)
van Robert Voorhamme aan minister Kris Peeters, beantwoord door minister Patricia Ceysens
173 (2008-2009)
van Gino De Craemer aan minister Kris Peeters
174 (2008-2009)
van Johan Deckmyn aan minister Bert Anciaux, beantwoord door minister Kris Peeters
175 (2008-2009)
van Hans Schoofs aan minister Bert Anciaux, beantwoord door minister Kris Peeters
176 (2008-2009)
van Carl Decaluwe aan minister Hilde Crevits
177 (2008-2009)
van Patrick Lachaert aan minister Hilde Crevits
178 (2008-2009)
van Anne Marie Hoebeke, Joke Schauvliege, Bart Van Malderen, Helga Stevens, Jan Roegiers en Vera Dua
1662 (2007-2008) nr. 1
van Eloi Glorieux, Rudi Daems, Mieke Vogels, Vera Dua, Jos Stassen en Jef Tavernier
2085 (2008-2009) nr. 1
van Anne Marie Hoebeke, Joke Schauvliege, Bart Van Malderen, Helga Stevens, Jan Roegiers en Vera Dua
1662 (2007-2008) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
van de Vlaamse Regering
1978 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Anissa Temsamani
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Anne Marie Hoebeke, Joke Schauvliege, Bart Van Malderen, Helga Stevens, Jan Roegiers en Vera Dua
1662 (2007-2008) nr. 1
Verslaggevers
Jos De Meyer en Jan Penris
Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Eloi Glorieux, Eric Van Rompuy, Bob Verstraete, Jos Bex en Mark Demesmaeker
1756 (2007-2008) nr. 1
Verslaggever
Philippe De Coene
Gewestaangelegenheid
Bespreking
namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie, verslag door Bart Martens en Flor Koninckx
2047 (2008-2009) nr. 1
Verslaggevers
Bart Martens en Flor Koninckx
Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
1978 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Anissa Temsamani
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Anne Marie Hoebeke, Joke Schauvliege, Bart Van Malderen, Helga Stevens, Jan Roegiers en Vera Dua
1662 (2007-2008) nr. 1
Verslaggevers
Jos De Meyer en Jan Penris
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Eloi Glorieux, Eric Van Rompuy, Bob Verstraete, Jos Bex en Mark Demesmaeker
1756 (2007-2008) nr. 1
Verslaggever
Philippe De Coene
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.