U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 januari 2009, 14.10u

van Jurgen Verstrepen aan minister Kris Peeters, beantwoord door minister Hilde Crevits
161 (2008-2009)
De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik heb een opsomming van een aantal producten die gelanceerd worden. Vroeger was er, zoals u wellicht weet, het analoge radiomonopolie van de openbare omroep. Dat heeft heel lang geduurd en uiteindelijk kregen we de commerciële radio's. Nadien hebben we vastgesteld dat er een technologische vernieuwing was: DAB. Daar heeft de VRT een monopolie, maar dat is niet zo erg, want DAB is sowieso al begraven.

En dan is er het internet. Heel wat onderzoeken wijzen uit dat er via het internet veel nieuwe initiatieven ontwikkeld worden, lowcostinitiatieven. Lokale radio's komen daarop terecht en halen meer luisteraars via het internet dan via de lokale frequentie. Maar de frequentieproblematiek is een andere discussie. Het internet is een thuishaven voor heel wat creativiteit in de radiosector. Het gaat om nieuwe initiatieven die niet veel kosten, waar dingen worden uitgetest en bepaalde niches en doelgroepen worden aangesneden.

Wat merk ik deze week? Ik heb niets tegen de openbare omroep, maar als in de beheersovereenkomst staat dat we markverstorende dingen moeten voorkomen, spits ik de oren en valt mijn oog daarop. We krijgen Klara Jazz, Radio 1 Classics, StuBru Rock It!, Radio 2 De Topcollectie XL en we hadden al MNM Hits, Klara Continuo, Ketnet-webradio en Nieuws+.

Al die nichekanalen moeten zogezegd de meerwaarde zijn of verdiepend zijn, maar men programmeert daar ook al nieuwsuitzendingen. De VRT zegt zelf dat het nieuwe radiostromen zijn. Via welke techniek dat gaat, speelt geen rol. Radiostromen zijn eigenlijk radiozenders, met distributie via internet. Dan gaat het niet over de verdieping van bijvoorbeeld Klara of Radio 1.

Tegenover Klara Jazz staan commerciële initiatieven zoals CROOZE.fm. Tegenover Radio 1 Classics zijn er commerciële initiatieven als B1, Retro FM en Arrow. Ook voor StuBru Rock It! en Radio 2 zijn er commerciële initiatieven.

Misschien hebben ze bij de openbare omroep de mosterd gehaald, maar radio Minerva in Antwerpen wordt fel beluisterd via internet in heel Vlaanderen, omdat het zendgebied natuurlijk alleen de grote regio Antwerpen is, de enige grote stad. Maar daarbuiten zijn er nog mensen die luisteren naar Minerva en die doen dat via internet.

Elk nieuw initiatief is fijn, maar het is wel overheidsgeld. Daar financieren we de openbare omroep mee. Als men nu het geweld ziet van de radiospeler van de openbare omroep via het internet, en men hoort in de sector de opmerking dat dit er nu ook nog eens bijkomt, kan ik me niet van de indruk ontdoen dat de openbare omroep stilaan, sluipend, via het internet, projecten uitrolt die interessant zijn bij de commerciële omroepen.

Ketnet zegt zelf dat het ook een radiopoot heeft. Dat is Ketnet-webradio, wat dan concurrentie is voor de commerciële radio BEMBEM. Voor elk commercieel initiatief staat nu een openbaar initiatief dat wordt omschreven als radio.

Mevrouw de minister, welke initiatieven zal de minister van Media ondernemen om dit marktverstorende initiatief van de VRT opnieuw in evenwicht te brengen en om erop toe te zien dat de markt niet uit evenwicht wordt gebracht?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Verstrepen, het klopt inderdaad, u hebt dat goed gezien, dat op 27 januari de VRT vier nieuwe radiostromen heeft gelanceerd. U hebt ze goed geciteerd. Het gaat om Radio 1 Classics, Radio 2 De Topcollectie XL, StuBru Rock It! en Klara Jazz. Die zijn, dat hebt u ook juist gehoord, enkel te beluisteren via de internetradiospeler.

Die nieuwe radiostromen zijn geen nieuwe radiokanalen. Het zijn "lineaire verrijkingen bij de bestaande radionetten". Dat past perfect binnen artikel 6 van de beheersovereenkomst. Die verrijkingen behoren tot het derde spoor, dat thematisch aanbod bevat.

Ik geef er wat uitleg bij. De nieuwe radiostromen brengen muziekgenres die kenmerkend zijn voor het net. Ik geef u voorbeelden. Zo brengt Klara Jazz jazzmuziek, een genre dat op Klara in verschillende programma's gebracht wordt. Radio 1 Classics brengt klassieke pop en rock en dat sluit aan bij het muziekprofiel van Radio 1. StuBru Rock It! brengt alternatieve rockmuziek, een muziekgenre dat op Studio Brussel gebracht wordt en Radio 2 De Topcollectie XL brengt melodieuze muziek met bijzondere aandacht voor Vlaamse muziek, opnieuw een muziekgenre dat op Radio 2 gebracht wordt.

Die radiostromen brengen op het uur telkens een nieuwsuitzending en daarmee vervult de VRT zijn informatieve rol. Er bestonden al een aantal van die radiostromen die een verrijkend aanbod brachten vanuit hetzelfde principe, u hebt er zelf naar verwezen: MNM Hits, Klara Continuo, Ketnet-webradio en Nieuws+. Die radiostromen worden in lussen gebracht, waardoor er een permanente stroom van een bepaald muziekgenre hoorbaar is op de internetradiospeler. Mijnheer Verstrepen, die vier nieuwe initiatieven passen perfect binnen de contouren van de beheersovereenkomst.

Jurgen Verstrepen

Mevrouw de minister, ik heb met aandacht geluisterd naar de uitleg die u hebt gegeven over dit initiatief. Ik pik er een voorbeeld uit. Bijvoorbeeld Radio 1 Classics is de aanvulling, de verdieping van de muziek, dat staat in de beheersovereenkomst. Toevallig heb ik die meegebracht. Dat staat inderdaad in artikel 6. Er staat ook iets in artikel 2 paragraaf 4, namelijk dat je de markt niet mag verstoren, maar dit nog even terzijde. Bij Radio 1 staat: klassieke pop en rock.

Mevrouw de minister, ik denk dat u af en toe wel eens luistert naar Radio 1. Als we Humo's Pop Poll mogen geloven, luistert heel het politieke landschap naar Radio 1. U merkt dat ze daar niet alleen klassieke pop en rock draaien maar een heel pallet van genres. Ze hebben een format, contemporary radio - dat is zelfs geen hitradio -, waarin een zeer breed pallet van muziek wordt gebracht, van pop over rock naar Nederlandstalige muziek, Vlaamse muziek en van alles en nog wat. Nu moet u mij eens uitleggen dat men van het format van Radio 1 zegt dat dat alleen klassieke pop en rock draait, zoals Be One, Retro FM en Arrow Radio. Ik vind het nogal makkelijk dat men uit een radioformat dat bestaat uit tien tot vijftien verschillende genres, waarbij de VRT altijd heeft gezegd dat hij zijn taak in radio invult in de breedte naar een ander publiek, een of twee pop- en rockplaten per uur distilleert en zegt dat heel het publiek erop zat te wachten om het via internet te horen. Dat vind ik een zeer vreemde redenering. Ik kan zo verder gaan met Radio 2 en melodieuze muziek.

Sorry, met alle respect, maar dat is geen antwoord. Dat is proberen om dit te rechtvaardigen door te zeggen dat men aan verdieping doet, wat in de beheersovereenkomst staat. Het is de beheersovereenkomst zodanig verwringen om gelijk te krijgen. Men haalt er een muziekgenre uit. Pop en rock is een format, worldwide, internationaal gekend. Daar worden radiozenders op gebouwd. Voor jazz: idem dito. Voor melodieuze muziek: idem dito. Dat zijn de oldiesstations. Met deze uitleg neem ik geen genoegen.

De voorzitter

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

In tegenstelling tot de heer Verstrepen neem ik wel genoegen met de uitleg van de minister. Het voornaamste is dat het conform de beheersovereenkomst is.

Mijnheer Verstrepen, u mengt een aantal dingen door elkaar. U hebt het over marktconformiteit. Mij interesseert het, als een openbare omroep commerciële initiatieven neemt, ook op het internet - en het is belangrijk dat dat gebeurt - dat dat aan marktconforme prijzen gebeurt en niet aan dumpingprijzen, anders is het marktverstorend. Volgens de informatie waarover ik beschik, is dat niet zo. Op dat vlak is dat correct.

Ten aanzien van het format, is het geen zaak van het parlement of van de minister, maar van de VRT zelf. De VRT heeft ook op het internet de plicht om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Als hij dat met bepaalde formats doet, is dat zijn goed recht.

De marktconformiteit is echter een principe waarvoor ik bijzonder gevoelig ben. De toekomst zal uitwijzen of dit al dan niet marktverstorend is, maar ik heb niet het gevoel dat dit momenteel het geval is.

De voorzitter

De heer Vandenbossche heeft het woord.

Dany Vandenbossche

Mijnheer Verstrepen, het heeft me ten zeerste verbaasd dat u hebt gezegd niet tegen de openbare omroep te zijn. Ik heb dat meteen genoteerd. Dat is een statement van uw kant.

Jurgen Verstrepen

U mag dat in het vet zetten. Echt waar. Ik sta daar achter.

Dany Vandenbossche

Wat internetradio betreft, wil ik geen vraag stellen, maar verwijzen naar een aantal discussies die werden gevoerd in de commissie voor Media naar aanleiding van de vraag naar meer populaire Vlaamse muziek en meer jazz op de VRT. Toen al heeft de minister geantwoord dat men onder meer via de internetradio tegemoet zou komen aan die vraag. Ik zie geen tegenstelling met wat nu gebeurt. Bovendien stelt de beheersovereenkomst dat de VRT een leidende rol moet spelen met betrekking tot het internet. De omroep bewijst dat hij dat kan, door het feit dat hij opnieuw een aantal radiostromen ontwikkelt op internet. Mijnheer Verstrepen, aangezien u een dermate grote voorstander bent van de openbare omroep, zijn we waarschijnlijk allebei zeer tevreden over wat die openbare omroep nu alweer kan klaarspelen.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Verstrepen, ik heb zeer duidelijk gesteld dat hier binnen de krijtlijnen van de beheersovereenkomst is geantwoord. De schitterende aanvullingen van de heren Decaluwe en Vandenbossche moeten volgens mij een zeer volledig antwoord op al uw vragen geven.

Jurgen Verstrepen

Ik wil daar nog een korte repliek op geven, want dat is een discussie waard. Ik zie dat natuurlijk in een ruimer kader: waar leggen we de grenzen voor de initiatieven van de openbare omroep bij de nieuwe mediatechnieken? Er wordt misschien vlot voorbijgegaan aan het feit dat in het buitenland bij bepaalde luisterdoelgroepen, zoals jongeren, 40 à 50 percent via het internet naar de radio luistert. Ze doen dat dus niet meer via de traditionele wijze, via de ontvangers waarmee wij als analoge oude knarren zijn opgegroeid. Misschien hebben we nog een radiotoestel met een draaiknop. Dat zeg ik in het algemeen: ik heb niemand aangekeken toen ik het over oude knarren had. Ik vind dat we daar oog voor moeten hebben.

Volgens die redenering wil ik gerust en met veel plezier die theoretische oefening eens maken met de andere leden. Dan zal ik het format van al die bestaande radionetten van de openbare omroep, op basis van de beheersovereenkomst, analyseren vanuit de redenering dat elk kanaal dat nu wordt opgestart op het internet, verdiepend werkt op een bepaald kanaal, zoals Radio 1, Radio 2, Klara enzovoort. Ik garandeer u: nu gaat het alles samen misschien over tien internetkanalen, maar als we die oefening maken, dan zullen het er vijftig zijn, via een radiospeler, via een televisiepromo, een digitale promo. Dan worden nieuwe Vlaamse initiatieven eigenlijk volledig uit de markt gespeeld, omdat zij dat cross-promotioneel niet kunnen. Ze zullen dat dan ook niet kunnen verkopen op die kanalen, door de almacht van de openbare omroep. Daar wil ik aandacht voor vragen. Dat moet worden bekeken.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.