U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Berichten van verhindering
Ingekomen stukken en mededelingen
Actualiteitsdebat over een Vlaamse gewestwaarborg voor Opel Antwerpen
Actuele vraag van de heer Eloi Glorieux tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de niet-deelname van Vlaanderen aan het nieuwe internationale agentschap voor hernieuwbare energie IRENA
Actuele vraag Schauvliege
Actuele vraag van mevrouw Elke Roex tot mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over borstkankerscreeningsprogramma¿s in Brussel
Actuele vraag van de heer Jurgen Verstrepen tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de vier nieuwe internetradio¿s van de VRT
Actuele vraag van de heer Karim Van Overmeire tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de verklaringen op de webstek van Vlaams minister Bert Anciaux met betrekking tot het dragen van de arafatsjaal door personeel van De Lijn en de link die de minister legt tussen de kindermoorden in Dendermonde en de oorlog in Gaza
Actuele vraag van de heer Kris Van Dijck tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over de beslissing van de minister om een parallelle topsportstructuur op te richten en te subsidiëren voor gymnastiek
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actualiteitsdebat (Regl. art. 71) over een Vlaamse gewestwaarborg voor Opel Antwerpen
(Gewestaangelegenheid)
Actuele vragen (Regl. art. 82)
EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de actualiteitsmoties tot besluit van het op 28 januari 2009 gehouden actualiteitsdebat over een Vlaamse gewestwaarborg voor Opel Antwerpen
(Gewestaangelegenheid)

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.