U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Van Nieuwenhuysen heeft het woord.

Luk Van Nieuwenhuysen

Ik hoop dat nu duidelijk is dat het interpretatief decreet er niet meer komt voor het einde van de legislatuur. Wij willen erop aandringen dat ten minste de kwestie van de taalinspectie wordt opgelost. De taalinspectie wordt nu nog federaal uitgevoerd, maar is ongrondwettelijk. Dat zeggen wij niet alleen, minister Vandenbroucke bevestigt dat.

Het regeerakkoord is duidelijk. Tegen 1 januari 2006 moest er ook voor de taalinspectie een oplossing zijn. Wij stellen voor dat de Vlaamse Regering de nodige maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de taalwetgeving in de Franstalige faciliteitenscholen wordt nageleefd en dat vanaf volgend schooljaar de inspectie wordt uitgevoerd door inspecteurs van de Vlaamse Gemeenschap.

De voorzitter

Begin van de stemming

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 35 leden hebben ja geantwoord; 72 leden hebben neen geantwoord; 2 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.