U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Berichten van verhindering
Motie van orde
Belangenconflict
Themadebat over wonen en zorg
Ingekomen stukken en mededelingen
Actualiteitsdebat over het evaluatierapport van de SERV betreffende de Vlaamse begroting 2009
van Gilbert Bossuyt aan minister Hilde Crevits
148 (2008-2009)
van Anne Marie Hoebeke aan minister Veerle Heeren
149 (2008-2009)
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actualiteitsdebat (Regl. art. 71) over het evaluatierapport van de SERV betreffende de Vlaamse begroting 2009
(Gemeenschaps- en gewestaangelegenheden)
Actuele vragen (Regl. art. 82)
EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de actualiteitsmoties tot besluit van het op 21 januari 2009 gehouden actualiteitsdebat over het evaluatierapport van de SERV betreffende de Vlaamse begroting 2009
(Gemeenschaps- en gewestaangelegenheden)

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.