U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 januari 2009, 14.01u

van Anissa Temsamani, Dirk De Cock, Kathleen Helsen, Monica Van Kerrebroeck, Stern Demeulenaere en Laurence Libert
1883 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over het amendement op artikel 15 en over artikel 15 van het voorstel van decreet.

Aan de orde is de stemming over amendement 2 van de dames Michiels en Morel en de heer Pieters op artikel 15.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

110 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 32 leden hebben ja geantwoord; 75 leden hebben neen geantwoord; 3 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 15.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

110 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 75 leden hebben ja geantwoord; 35 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 15 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

110 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 75 leden hebben ja geantwoord; 29 leden hebben neen geantwoord; 6 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.