U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 januari 2009, 14.01u

van de Vlaamse Regering
1946 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de artikelen 11 en 151 en over de artikelen 11 en 151 van het ontwerp van decreet.

Aan de orde is de stemming over amendement 89 van de heer De Meulemeester en mevrouw Libert op artikel 11.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 58 leden hebben ja geantwoord; 38 leden hebben neen geantwoord; 5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 11.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 63 leden hebben ja geantwoord; 40 leden hebben neen geantwoord.

Het aldus geamendeerde artikel 11 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 90 van de heren De Meulemeester, Verfaillie, De Loor en De Cock en mevrouw Libert op artikel 151.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 66 leden hebben ja geantwoord; 40 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 151.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 66 leden hebben ja geantwoord; 40 leden hebben neen geantwoord.

Het aldus geamendeerde artikel 151 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 66 leden hebben ja geantwoord; 34 leden hebben neen geantwoord; 6 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Expertencommissie voor Overheidscommunicatie
van Anissa Temsamani, Dirk De Cock, Kathleen Helsen, Monica Van Kerrebroeck, Stern Demeulenaere en Laurence Libert
1883 (2008-2009) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.