U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 januari 2009, 14.01u

Expertencommissie voor Overheidscommunicatie
De voorzitter

Benoeming van twee leden

Dames en heren, aan de orde is de benoeming van twee leden van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie ter vervanging van mevrouw Mieke De Clercq en mevrouw Veerle Vivijs, ontslagnemend, destijds op voordracht van de sp.a-spirit-fractie benoemd.

De gegevens betreffende de door de sp.a-fractie voorgedragen kandidaten werden in de zaal rondgedeeld.

Vraagt iemand hieromtrent nog het woord? (Neen)

Er zijn geen andere voorstellen.

Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik mevrouw Hedwig De Smaele en mevrouw Katia Segers benoemd tot lid van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.