U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 januari 2009, 14.01u

Politieke fracties
De voorzitter

Wijzigingen in de samenstelling

Dames en heren, bij brief van 7 januari 2009 bevestigen de heren Ludwig Caluwé, voorzitter van de CD&V-fractie, en Lode Ceyssens dat de heer Lode Ceyssens deel uitmaakt van de CD&V-fractie.

Bij brief van 7 januari 2009 bevestigen de heren Ludo Sannen, voorzitter van de sp.a-fractie, en Philippe De Coene dat de heer Philippe De Coene lid is van de sp.a-fractie.

Bij brief van 13 januari 2009 deelt de heer Gino De Craemer mee dat hij met ingang van 12 januari 2009 niet langer deel uitmaakt van de N-VA-fractie. Ik stel voor hem voor de plenaire vergaderingen plaats 115 toe te kennen. Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Eric Van Rompuy

Ik betreur dat de heer De Craemer, die is verkozen op een lijst van CD&V en N-VA, met die stemmen, de beslissing heeft genomen om toch te blijven zetelen in het Vlaams Parlement. Ik vind dat een aanfluiting van de democratie. De heer De Craemer had de minimale loyaliteit en eerlijkheid moeten hebben om zijn mandaat ter beschikking van dit parlement te stellen. (Applaus bij de meerderheid en bij de N-VA)

De voorzitter

De heer De Craemer heeft het woord.

Gino De Craemer

Ik vind de opmerking van de heer Van Rompuy niet de moeite waard om op te reageren. Doch, als de heer Van Rompuy het heeft over democratie, dan klinkt dit belachelijk uit zijn mond. Democratie is ook de kartelafspraken en de beloftes naar de kiezer nakomen. Ik hoef dan ook geen schroom te hebben.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.