U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 januari 2009, 14.05u

van Jan Roegiers, Flor Koninckx, Johan Verstreken, Anne Marie Hoebeke en Piet De Bruyn
2026 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Stemmingen over de amendementen

Dames en heren, aan de orde is de stemming over amendement 1 van de dames De Ridder en Moerman en de heren van den Abeelen, Caluwé en Verstreken.

Stemming nr. 15

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

86 leden hebben ja geantwoord;

6 leden hebben neen geantwoord;

11 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Reden voor onthouding?

De heer Wille heeft het woord.

Paul Wille

Mevrouw de voorzitter, ik wil mijn onthouding motiveren. In de oorspronkelijke tekst is de geschiedenis geweld aangedaan door de aanvallen uit Israël te plaatsen voor de raketaanvallen van Hamas. Het weglaten daarvan in dit amendement, vind ik hypocriet. In dit opzicht was het voor mij onmogelijk om het amendement te aanvaarden.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over amendement 2 van de heer Van Overmeire.

Stemming nr. 16

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

26 leden hebben ja geantwoord;

78 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 3 van de heer Van Overmeire.

Stemming nr. 17

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

26 leden hebben ja geantwoord;

71 leden hebben neen geantwoord;

6 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 4 van de dames De Ridder en Moerman en de heren van den Abeelen, Verstreken, Caluwé en Janssens.

Stemming nr. 18

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

96 leden hebben ja geantwoord;

6 leden hebben neen geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Reden voor onthouding?

De heer Roegiers heeft het woord.

Jan Roegiers

Mevrouw de voorzitter, ik heb me onthouden bij deze stemming, niet omdat ik het niet eens zou zijn met de inhoud ervan. Wie me kent, weet dat ik geweld zo veel mogelijk probeer af te zweren.

Het voorstel van resolutie dat ik had ingediend, ging echter over de oorlog in Gaza. Het was daarbij ook de bedoeling het volledig daarbij te houden. Ik vind dat dit amendement daar niet echt bij past. Daarom heb ik me onthouden.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie.

Stemming nr. 19

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

70 leden hebben ja geantwoord;

6 leden hebben neen geantwoord;

27 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie aan. De resolutie zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

van Joke Schauvliege, Patrick Lachaert, Bart Martens, Rudi Daems, Jan Peumans en Else De Wachter
1996 (2008-2009) nr. 1
van Eloi Glorieux, Mieke Vogels, Rudi Daems, Vera Dua, Jef Tavernier en Jos Stassen
2027 (2008-2009) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.