U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 januari 2009, 14.05u

Wijzigingen in de samenstelling van het Bureau
De voorzitter

Benoeming van de derde ondervoorzitter en van een secretaris

Dames en heren, door zijn ontslag als Vlaams volksvertegenwoordiger met ingang van 31 december 2008 bekleedt de heer Jacky Maes niet langer het ambt van derde ondervoorzitter van het Vlaams Parlement.

Door haar eedaflegging als lid van de Vlaamse Regering op 6 januari 2009 bekleedt mevrouw Veerle Heeren niet langer het ambt van secretaris van het Vlaams Parlement.

Aan de orde is derhalve de benoeming van de derde ondervoorzitter en van een secretaris van het Vlaams Parlement.

Bij brief van 6 januari 2009 draagt de sp.a-fractie voor de benoeming van de derde ondervoorzitter de heer Gilbert Bossuyt voor.

Zijn er nog andere voorstellen? (Neen)

Daar er geen andere kandidaat wordt voorgedragen, verklaar ik de heer Gilbert Bossuyt benoemd tot derde ondervoorzitter. (Applaus)

Bij brief van 7 januari 2009 draagt de CD&V-fractie voor de benoeming van een secretaris de heer Erik Matthijs voor.

Zijn er nog andere voorstellen? (Neen)

Daar er geen andere kandidaat wordt voorgedragen, verklaar ik de heer Erik Matthijs benoemd tot secretaris. (Applaus)

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van twee nieuwe leden
Samenstelling van de commissies

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.