U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 januari 2009, 14.05u

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van twee nieuwe leden
De voorzitter

Dames en heren, bij brief van 4 december 2008 heeft de heer Jacky Maes met ingang van 31 december 2008 ontslag genomen als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Bij brief van 22 december 2008 verzaakt mevrouw Els Lefevre aan haar mandaat als derde opvolger voor de kieskring West-Vlaanderen, waartoe ze verkozen werd bij de verkiezing van 13 juni 2004.

Bij brief van 5 januari 2009 verzaakt mevrouw Myriam Vanlerberghe aan haar mandaat als vierde opvolger voor de kieskring West-Vlaanderen, waartoe ze verkozen werd bij de verkiezing van 13 juni 2004.

De opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen, is de heer Philippe De Coene.

Krachtens artikel 5, paragraaf 2, van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen heeft mevrouw Veerle Heeren door haar eedaflegging als lid van de Vlaamse Regering op 6 januari 2009 geen zitting meer in het Vlaams Parlement.

De opvolger die in aanmerking komt om haar voor de duur van haar lidmaatschap van de Vlaamse Regering te vervangen, is de heer Lode Ceyssens.

De geloofsbrieven van de heren Philippe De Coene en Lode Ceyssens werden al goedgekeurd in onze plenaire vergadering van 6 juli 2004. Een aanvullend onderzoek door het Algemeen Secretariaat heeft uitgewezen dat sindsdien geen wijziging is opgetreden in de vervulling van de verkiesbaarheidsvoorwaarden.

Ik stel dan ook voor niet opnieuw een commissie te benoemen voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de heren Philippe De Coene en Lode Ceyssens.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Ik roep de heren Philippe De Coene en Lode Ceyssens uit tot Vlaams volksvertegenwoordiger en nodig hen uit de grondwettelijke eed af te leggen, die luidt als volgt: "Ik zweer de Grondwet na te leven."

Philippe De Coene

Ik zweer de Grondwet na te leven. (Applaus)

Ik zweer de Grondwet na te leven. (Applaus)

De voorzitter

Mijnheer De Coene, mijnheer Ceyssens, namens alle collega's heet ik u van harte welkom in het Vlaams Parlement.

Berichten van verhindering
Wijzigingen in de samenstelling van het Bureau

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.