U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen tot toevoeging van een artikel 30/1, tot toevoeging van de artikelen 30/1 tot en met 30/4, tot toevoeging in hoofdstuk III van een afdeling VII, die bestaat uit artikel 32/1, en tot toevoeging in hoofdstuk III van een afdeling VII, die bestaat uit de artikelen 32/1 en 32/2.

Aan de orde is de stemming over amendement 17 van de heren Daems en Tavernier, de dames Vogels en Dua en de heren Stassen en Glorieux tot schrapping van artikel 20.

Stemming nr. 18

Ziehier het resultaat:

98 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

7 leden hebben ja geantwoord;

64 leden hebben neen geantwoord;

27 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 20.

Stemming nr. 19

Ziehier het resultaat:

97 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

61 leden hebben ja geantwoord;

9 leden hebben neen geantwoord;

27 leden hebben zich onthouden.

Artikel 20 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 13 van de heren Strackx, Verougstraete, Boutsen en Pieters en mevrouw Van Linter tot toevoeging van de artikelen 30/1 tot en met 30/4.

Stemming nr. 20

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

27 leden hebben ja geantwoord;

66 leden hebben neen geantwoord;

6 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 14 van de heren Strackx, Verougstraete, Boutsen en Pieters en mevrouw Van Linter tot toevoeging van een artikel 30/1.

Zelfde stemming als bij amendement 13? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 15 van de heren Strackx, Verougstraete, Boutsen en Pieters en mevrouw Van Linter tot toevoeging in hoofdstuk III van een afdeling VII, die bestaat uit artikel 32/1.

Zelfde stemming als bij amendement 13? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 16 van de heren Strackx, Verougstraete, Boutsen en Pieters en mevrouw Van Linter tot toevoeging in hoofdstuk III van een afdeling VII, die bestaat uit de artikelen 32/1 en 32/2.

Zelfde stemming als bij amendement 13? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 21

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

63 leden hebben ja geantwoord;

32 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

65 leden hebben ja geantwoord;

35 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.