U bent hier

De voorzitter

Rechtzetting

Dames en heren, op woensdag 26 november 2008 heeft de plenaire vergadering het voorstel van mevrouw Marleen Vanderpoorten tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement aangenomen.

Ingevolge de amendering in commissie moet in de gewijzigde artikelen 87 en 87bis van het reglement evenwel nog een taalkundige correctie worden aangebracht, met dien verstande dat voor de woorden "Instituut Samenleving en Technologie" telkens het lidwoord "het" wordt ingevoegd.

Is het parlement het eens om die taalkundige correctie aan te brengen zonder nieuw voorstel tot wijziging van het reglement? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de werving van de kinderrechtencommissaris

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.