U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, deze middag heeft de heer Daems bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Glorieux en Daems, mevrouw Dua en de heer Tavernier betreffende de houding van de Vlaamse Regering inzake het gecoördineerde Belgische standpunt over de doelstellingen van het Europese energie- en klimaatpakket.

De heer Daems heeft het woord.

Rudi Daems

Ik wens hiervoor graag het woord te geven aan de heer Glorieux.

De voorzitter

De heer Glorieux heeft het woord.

Eloi Glorieux

Mevrouw de voorzitter, ik zal kort de hoogdringendheid toelichten. Die is heel logisch en evident. Ons voorstel van resolutie heeft namelijk betrekking op de Europese top die op 10 en 12 december plaatsvindt en waar over het lot van het Europese klimaat- en energiepakket wordt beslist. Voor alle duidelijkheid: het gaat over de Europese topontmoeting en niet over de ministerraad van energie- en transportministers.

Dit is een heel belangrijke top, en het is ook belangrijk dat het gecoördineerde Belgische standpunt dat daar wordt verdedigd, de kordate en integrale realisatie van de door de Europese Commissie voorgestelde doelstellingen daadwerkelijk inhoudt.

De top vindt volgende week plaats. Als Vlaanderen binnen het overleg met de federale overheid en de andere gewesten het gecoördineerde standpunt wil beïnvloeden, dan moet dit voorstel van resolutie logischerwijze ook vandaag worden behandeld. Daarom vragen we de spoedbehandeling.

De voorzitter

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

We stellen toch voor om dit in de commissie te bespreken.

De voorzitter

Bent u het eens met een behandeling in de commissie?

Eloi Glorieux

Mevrouw de voorzitter, zoals ik zei, vindt de topontmoeting plaats van 10 tot 12 december. Wil de Vlaamse Regering nog het Belgische standpunt beïnvloeden, dan lijkt het me logisch dat we dat vandaag behandelen, zodat de Vlaamse Regering vandaag of ten laatste morgen de opdracht krijgt van dit parlement. Als dit naar de commissie wordt verwezen, zijn dit vijgen na Pasen, vrees ik.

De voorzitter

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Geen instemming)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

Het voorstel tot spoedbehandeling wordt bij zitten en opstaan niet aangenomen.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve wordt het voorstel van resolutie naar de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.