U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer De Craemer heeft het woord.

Gino De Craemer

Mevrouw de voorzitter, mijn fractie heeft een probleem met het zevende punt van de motie. Dit punt stelt dat de Vlaamse Regering van de federale regering moet eisen dat de inspanningen van de verschillende overheden, in afwachting van een formele staatshervorming, beter op elkaar worden afgestemd.

De N-VA is, in afwachting van een overheveling van bevoegdheden, uiteraard niet tegen de afstemming tussen de verschillende beleidsniveaus. We staan evenwel bedachtzaam en zelfs wantrouwig tegenover dergelijke oproepen om afstemming. Het recente verleden heeft ons immers geleerd dat de afstemming binnen de bestaande bevoegdheidsverdeling, eens ze is gerealiseerd, al te makkelijk wordt gebruikt als een argument en een excuus om geen verdere overheveling meer door te voeren.

Omwille van ons voorbehoud bij dit punt zullen we ons onthouden.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 14

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 71 leden hebben ja geantwoord; 33 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.