U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 november 2008, 14.06u

van Eloi Glorieux, Mieke Vogels, Rudi Daems, Vera Dua, Jef Tavernier en Jos Stassen
1965 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, deze middag heeft de heer Daems bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heer Glorieux, mevrouw Vogels, de heer Daems, mevrouw Dua en de heren Tavernier en Stassen betreffende de uitbreiding van de periode waarin geen afsluitingen van gas- en stroomvoorzieningen mogen plaatsvinden.

Ik merk dat men akkoord gaat om dit voorstel onmiddellijk te behandelen. Ik stel dan ook voor onmiddellijk over te gaan tot de bespreking van het voorstel van resolutie. (Instemming)

De heer Daems heeft het woord.

Rudi Daems

Mevrouw de voorzitter, collega's, ik dank u voor het aanvaarden van het voorstel tot spoedbehandeling van dit voorstel van resolutie.

De heer Glorieux zal de toelichting geven.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de bespreking is geopend.

De heer Glorieux heeft het woord.

Eloi Glorieux

Mevrouw de voorzitter, collega's, ik zal het kort houden aangezien daarstraks al een deel van deze problematiek is behandeld en er een grote eensgezindheid blijkt te bestaan over alle fracties heen. We zijn het er allemaal over eens dat voor alle mensen, en zeker voor mensen in armoede, het recht op energie gegarandeerd moet worden. Het is een aberratie in deze samenleving dat mensen de winter zouden moeten doormaken zonder stroom of aardgas. Ook op vraag van het middenveld, dat dagelijks met deze mensen werkt, hebben wij dit voorstel van resolutie ingediend. Daarin wordt aan de regering gevraagd om zo snel mogelijk de officiële winter te laten ingaan. Met winter wordt 1 december bedoeld. Vanaf dat moment mogen er geen afsluitingen meer gebeuren. Wij vragen nu om die periode te vervroegen. In ons oorspronkelijke voorstel van resolutie hebben we voorgesteld om die periode vanaf morgen te laten ingaan, maar er is intussen een compromisamendement uitgewerkt dat de initiatiefnemer, de heer Decaluwe, verder zal toelichten. (Applaus bij Groen!)

De voorzitter

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

In het voorstel van resolutie van Groen! wordt inderdaad gevraagd om die periode vanaf 20 november te laten ingaan. Het moet natuurlijk ook praktisch haalbaar zijn. We hebben dan ook een amendement ingediend waarin we aan de regering vragen om de periode waarin geen afsluiting van elektriciteit of aardgas mag plaatsvinden, te vervroegen. Ik heb ook contact opgenomen met minister Crevits. Zij wil alle inspanningen doen om die periode zo snel mogelijk te laten ingaan. Er moet echter nog contact worden opgenomen met de distributienetbeheerders en de OCMW's. Via een amendement kunnen we ons engageren om werk te maken van een zorg die in dit hele parlement leeft. Daarbij moeten de nodige maatregelen worden genomen opdat de zwaksten in deze maatschappij niet meer van energievoorziening worden afgesloten.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.