U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen tot invoeging van een nieuw artikel 4 bis, tot invoeging van een nieuw artikel 6 bis en tot vervanging van artikel 12.

Aan de orde is stemming over amendement 1 van de heer Caron, mevrouw Robeyns en de heren Sauwens en Schoofs tot invoeging van een nieuw artikel 4 bis.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 111 leden hebben ja geantwoord.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 2 van de heer Caron, mevrouw Robeyns en de heren Sauwens en Schoofs tot invoeging van een nieuw artikel 6 bis.

Zelfde stemming als bij het vorige amendement? (Instemming)

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 3 van de heer Caron, mevrouw Robeyns en de heren Sauwens en Schoofs tot vervanging van artikel 12.

Zelfde stemming als bij het vorige amendement? (Instemming)

Het amendement is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 111 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.