U bent hier

De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, de bespreking is geopend.

Mevrouw Heeren, secretaris, heeft het woord.

Veerle Heeren

Mevrouw de voorzitter, de begrotingswijziging gaat over drie dingen. Ten eerste wordt het exploitatiebudget voor de bedrijfsrestaurants verhoogd met 100.000 euro om de stijgende kosten te kunnen betalen. Ten tweede wordt het legislatuurkrediet om de werking van de verschillende beleidscommissies te financieren, verhoogd. Tot slot is er in onze personeelsbegroting een reserve voorzien voor het opvangen van de kosten verbonden aan een vroeger geplande overschrijding van de spilindex. Dat is ook gekoppeld aan de dotatie van de politieke partijen en de toelagen van de fracties. Daarom wordt er 50.000 euro verschoven van de personeelskosten naar de werkingskosten. Voor het legislatuurkrediet en de bedrijfsrestaurants kunnen we de middelen vrijmaken op de afronding van het investeringsplan van de koepelzaal waar nog geld over was.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat het ontwerp van tweede aanpassing van de werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2008 eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.