U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 12 november 2008, 14.03u

van Laurence Libert, Patrick Lachaert, Joke Schauvliege, Jan Peumans, Jos Bex en André Van Nieuwkerke
1699 (2007-2008) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de bespreking is geopend.

De heer De Klerck, verslaggever, heeft het woord.

Patrick De Klerck

Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

De voorzitter

Mevrouw Libert heeft het woord.

Laurence Libert

Mevrouw de voorzitter, veel mensen zijn zeer gehecht aan hun huisdieren. Voor bejaarden is het hebben van een gezelschapsdier een manier om de eenzaamheid op te vangen, voor kinderen is het een speelkameraad, voor anderen een trouwe huisvriend, en bijgevolg belangrijk voor het welbevinden van deze mensen. Dat er een emotionele band ontstaat, die ook na het overlijden van de dieren een diepe indruk op deze mensen nalaat, hoeft dan ook niet te verwonderen.

Op dit moment zijn er bij het overlijden van een huisdier twee mogelijkheden. Enerzijds kan men het stoffelijk overschot begraven, op voorwaarde dat het niet meer dan 10 kilogram weegt. Een andere mogelijkheid is de crematie, waarvoor een duidelijke regeling is uitgewerkt.

Vandaag de dag is het echter niet mogelijk om een dier te begraven op een dierenbegraafplaats. In de commissie voor Leefmilieu hebben we hierover verscheidene keren gediscussieerd. Bij consensus hebben we overwogen om een wettelijk kader te creëren. Dat is de reden waarom we dit voorstel van resolutie hebben ingediend. We vragen aan de Vlaamse Regering om een wettelijk kader te scheppen voor dierenbegraafplaatsen in Vlaanderen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.