U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Huybrechts heeft het woord.

Pieter Huybrechts

Mevrouw de voorzitter, dames en heren ministers, collega's, wij waren in eerste instantie zeer tevreden dat minister Crevits het voorstel van resolutie van het Vlaams Belang over een doordachte plaatsing van flitspalen zo aandachtig had gelezen. Dat resulteerde in interviews, onder meer met het vakblad Verkeersspecialist, waarin de minister zowaar onze standpunten vertolkte, waarvoor mijn dank.

Dat was echter niet naar de zin van sp.a. Voor minister Van Brempt zijn solitaire flitspalen zeer zinvol, en bovendien is zij er geen voorstander van om flitspalen aan te kondigen. Blijkbaar heeft minister Crevits dan, ondanks haar veelbelovende uitspraken, bakzeil gehaald, want het resultaat is dat er wél flitspalen op de autosnelwegen in Vlaanderen zullen komen, namelijk een 40-tal. Die zullen weliswaar worden aangekondigd, maar daarnaast mogen individuele flitspalen nog steeds verdekt worden opgesteld. Camera's in vuilnisbakken en dergelijke zijn dus nog steeds geen probleem.

Ook de collega's van de traditionele partijen zijn door de knieën gegaan en volgen nu braafjes wat de Vlaamse Regering dicteert. Ons voorstel van resolutie om de locaties waar men flitspalen wenst te installeren, zorgvuldig uit te kiezen, om alle flitspalen goed zichtbaar op te stellen en de weggebruikers met een speciaal bord te waarschuwen dat ze een flitspaal naderen, werd immers door sp.a, CD&V en Open Vld weggestemd.

De hoofdredacteur van Het Belang van Limburg, Eric Donckier, heeft terecht opgemerkt: "Als het dan zo is dat al die camera's bedoeld zijn om de veiligheid te bevorderen en niet om de staatskas te vullen, laten we ze dan allemaal goed zichtbaar opstellen en op tijd aankondigen met een speciaal bord. De mensen zullen remmen, en dat vermindert de snelheid en is dus goed voor de verkeersveiligheid. En daar is het toch allemaal om te doen, nietwaar."

Ik moet de heer Donckier echter teleurstellen. Het voorstel van Vlaams Belang om de flitspalen te gebruiken als een instrument van verkeersveiligheid in plaats van als een instrument om de boetes te maximaliseren, werd niet weerhouden. En over onze met redenen omklede motie maak ik mij ook geen illusies.

In de plaats daarvan hebben we een afgezwakt, typisch Belgisch compromis gekregen, dat niet de veiligheid zal bevorderen, maar wel de federale staatskas zal vullen - inkomsten die dan nog niet eens op een rechtvaardige manier onder de regio's worden verdeeld. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Mevrouw de voorzitter, hoeveel leden van de meerderheid zijn er op dit moment aanwezig? (Opmerkingen)

De voorzitter

Vraagt u daar een stemming over?

Jan Peumans

Het is gewoon een informatieve vraag. Ik zou graag weten hoeveel leden van de meerderheid er op dit moment aanwezig zijn. (Rumoer. Opmerkingen)

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 15

Ziehier het resultaat:

94 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 26 leden hebben ja geantwoord; 68 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.