U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

De heer Arckens heeft het woord.

Erik Arckens

Collega's, deze zomer heeft zich nog een andere culturele polemiek ontwikkeld. Ik vind het belangrijk om daarop terug te komen. In het kader van het Topstukkendecreet is het bekende schilderij 'Oude man in een kroeg' van Adriaen Brouwer aangekocht. De heer Kris Van Dijck is mij voor geweest en heeft daar een schriftelijke vraag over gesteld. Hij kreeg een heel uitgebreid antwoord van de minister. We hebben daar een interessant debat over gehad in de commissie. Ik moet eerlijk zeggen dat het antwoord min of meer een verduidelijking gaf, ook al blijven we met een paar kleine vraagjes zitten.

Wat is de garantie die een verkoopveiling geeft eigenlijk waard? Hoever strekt die? Volgens de polemiek van deze zomer zou dat een redelijk gemakkelijke kwestie zijn, en minister Anciaux had het schilderij kunnen aankopen voor de helft van de prijs. Maar hij heeft een tweede, derde en vierde opinie gevraagd waardoor hij bij het bedrag kwam dat u allen kent.

Ik heb een zekere terughoudendheid om dit zomaar weg te stemmen. De minister voerde als argument aan dat hij nooit een werk zou willen kopen dat uiteindelijk een vervalsing zou blijken te zijn. Daarmee zou hij afgaan. De verschillende opinies die hij vroeg, lijken me tamelijk wenselijk, tenzij ik me vergis. Daarom vraag ik dat u de meer uitgewerkte motie van de heren Caron en Van Dijck en anderen zou goedkeuren, uiteraard samen met die van mij. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

We gaan over tot de hoofdelijke stemming.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 29 leden hebben ja geantwoord; 66 leden hebben neen geantwoord; 4 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.