U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over het amendement op artikel 6 en over artikel 6 van het voorstel van decreet.

Aan de orde is de stemming over amendement 1 van de heren Sannen en Stassen en de dames Libert en Heeren op artikel 6.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 102 leden hebben ja geantwoord.

Het amendement is aangenomen.

Het amendement vervangt ook het bestaande artikel, dus daar moet niet meer over gestemd worden.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 102 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

van de Vlaamse Regering
1669 (2007-2008) nr. 1
van Bart Caron, André Van Nieuwkerke, Johan Verstreken, Patrick De Klerck en Jan Peumans
1615 (2007-2008) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.