U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen tot schrapping van de artikelen 4 en 5, op de artikelen 6 en 7, tot schrapping van de artikelen 10 en 11 en op de artikelen 12 en 13 en over de artikelen 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 en 13 van het voorstel van decreet.

Aan de orde is de stemming over amendement 10 van de dames Michiels en Martens tot schrapping van artikel 4.

Stemming nr. 17

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 25 leden hebben ja geantwoord; 81 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 4.

Stemming nr. 18

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 78 leden hebben ja geantwoord; 27 leden hebben zich onthouden.

Artikel 4 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 11 van de dames Michiels en Martens tot schrapping van artikel 5.

Stemming nr. 19

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 25 leden hebben ja geantwoord; 79 leden hebben neen geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 5.

Stemming nr. 20

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 81 leden hebben ja geantwoord; 25 leden hebben zich onthouden.

Artikel 5 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 12 van de dames Michiels en Martens op artikel 6.

Stemming nr. 21

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 25 leden hebben ja geantwoord; 81 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 6.

Stemming nr. 22

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 81 leden hebben ja geantwoord; 25 leden hebben zich onthouden.

Artikel 6 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 13 van de dames Michiels en Martens op artikel 7.

Stemming nr. 23

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 25 leden hebben ja geantwoord; 81 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 7.

Stemming nr. 24

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 81 leden hebben ja geantwoord; 25 leden hebben zich onthouden.

Artikel 7 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 14 van de dames Michiels en Martens tot schrapping van artikel 10.

Stemming nr. 25

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 25 leden hebben ja geantwoord; 80 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 10.

Stemming nr. 26

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 81 leden hebben ja geantwoord; 24 leden hebben zich onthouden.

Artikel 10 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 15 van de dames Michiels en Martens tot schrapping van artikel 11.

Stemming nr. 27

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 25 leden hebben ja geantwoord; 81 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 11.

Stemming nr. 28

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 81 leden hebben ja geantwoord; 24 leden hebben zich onthouden.

Artikel 11 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 16 van de dames Michiels en Martens op artikel 12.

Stemming nr. 29

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 25 leden hebben ja geantwoord; 81 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 12.

Stemming nr. 30

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 80 leden hebben ja geantwoord; 25 leden hebben zich onthouden.

Artikel 12 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 17 van de dames Michiels en Martens op artikel 13.

Stemming nr.31

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 25 leden hebben ja geantwoord; 80 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 13.

Stemming nr. 32

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 81 leden hebben ja geantwoord; 25 leden hebben zich onthouden.

Artikel 13 is aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet.

Stemming nr. 33

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 99 leden hebben ja geantwoord; 7 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.