U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 11 juni 2008, 14.05u

van Veerle Heeren, Laurence Libert, Ludo Sannen, Jan Peumans en Joris Vandenbroucke, verslag door Dirk De Cock
1609 (2007-2008) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op artikel 23 en over artikel 23 van het voorstel van decreet.

Aan de orde is de stemming over amendement 8 van de dames Heeren en Libert en de heren Sannen, Peumans en Vandenbroucke op artikel 23.

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 102 leden hebben ja geantwoord; 3 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 9 van de dames Heeren en Libert en de heren Sannen, Peumans en Vandenbroucke op artikel 23.

Stemming nr. 13

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 105 leden hebben ja geantwoord.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 23.

Stemming nr. 14

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 101 leden hebben ja geantwoord.

Het aldus geamendeerde artikel 23 is aangenomen.

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet.

Stemming nr. 15

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 72 leden hebben ja geantwoord; 33 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Mevrouw de voorzitter, we hebben ons onthouden om de redenen die ik deze morgen heb uiteengezet.

Ik betuig toch enige sympathie en dankbaarheid tegenover de meerderheid omdat ze daarnet twee amendementen heeft goedgekeurd, weliswaar ingediend door mevrouw Heeren maar in de commissie door mij geïnspireerd. Toen was hun frank nog niet gevallen. (Applaus)

De voorzitter

De heer Stassen heeft het woord.

Jos Stassen

Mevrouw de voorzitter, ik heb me onthouden in naam van alle collega's van de meerderheid die dit een draak van een decreet vinden.

van de Vlaamse Regering, verslag door Jo Vermeulen
1631 (2007-2008) nr. 1
van Patrick Lachaert, Else De Wachter, Jan Peumans, Laurence Libert, Jacky Maes en Joke Schauvliege, verslag door Marnic De Meulemeester
1650 (2007-2008) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.