U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 11 juni 2008, 14.05u

van de Vlaamse Regering
1631 (2007-2008) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de artikelen 8 en 54 en over de artikelen 8 en 54 van het ontwerp van decreet.

Aan de orde is de stemming over amendement 34 van de heer Stassen op artikel 8.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 5 leden hebben ja geantwoord; 98 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 8.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 74 leden hebben ja geantwoord; 5 leden hebben neen geantwoord; 25 leden hebben zich onthouden.

Artikel 8 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 35 van de heer Stassen op artikel 54.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 5 leden hebben ja geantwoord; 100 leden hebben neen geantwoord;

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 54.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 74 leden hebben ja geantwoord; 5 leden hebben neen geantwoord; 26 leden hebben zich onthouden.

Artikel 54 is aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 11

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 74 leden hebben ja geantwoord; 5 leden hebben neen geantwoord; 26 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.