U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 11 juni 2008, 14.05u

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

De heer De Meulemeester, verslaggever, heeft het woord.

Marnic De Meulemeester

Mevrouw de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

De voorzitter

De heer Lachaert heeft het woord.

Patrick Lachaert

Mevrouw de voorzitter, hiermee wordt voor de provincie dezelfde aanpassing doorgevoerd als voor de gemeente. Het gaat om een vergetelheid. Wanneer één of meerdere leden van de deputatie betrokken zijn bij een rechtszaak gaat de bevoegdheid voor het in rechte optreden niet meer naar de deputatie maar naar de provincieraad, die dan de nodige beslissingen neemt. Dat is de essentie van de aanpassing. De rest is randprocedure.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1650/1).

De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.