U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Pieters heeft het woord.

Ik houd onze motie staande om te vermijden dat de organisatie van het OLS dat in juli plaatsvindt, zou worden geconfronteerd met problemen. Het gaat immers over 800 schutters die een individuele licentie zouden moeten hebben. Ik verwijs naar het radiointerview van de gouverneur van Limburg. Het is niet opdat hij het eerste schot zou kunnen lossen maar voor de verschillende andere beoefenaars van de sport dat wij deze motie aanhouden. Wij willen garanderen dat het OLS, een evenement met meer dan 100.000 bezoekers, kan plaatsvinden.

De voorzitter

Dames en heren, de stemming begint.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

112 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 29 leden hebben ja geantwoord; 76 leden hebben neen geantwoord; 7 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.