U bent hier

De voorzitter

Intrekking

De heer Sauwens heeft het woord.

Johan Sauwens

Mevrouw de voorzitter, collega's, ik wil deze motie intrekken, omdat er binnen de meerderheid een akkoord is om een voorstel van decreet in te dienen. Nochtans is dat volgens de indieners totaal niet nodig. Wij betreuren dat minister Anciaux de organisatoren van historische optochten en schutterssamenkomsten blijft lastigvallen met een juridische cirkelredenering.

De Wapenwet creëerde een probleem voor het Oud-Limburgs Schuttersfeest en een aantal andere historische optochten, omdat die mensen een wapenvergunning moesten hebben om een buks te mogen dragen tijdens de optocht. In juli vorig jaar heeft minister Onkelinx eindelijk voor een koninklijk besluit gezorgd dat het probleem oplost door te stellen dat die historische optochten buiten de toepassing van de Wapenwet vallen.

Nu zegt de Vlaamse administratie echter dat er een probleem is met het Sportschuttersdecreet, terwijl iedereen weet dat dat decreet enkel een oplossing moest bieden voor het sportschieten. Ingevolge het koninklijk besluit in uitvoering van de Wapenwet, is de ratio legis voor dit decreet, wat de historische toestanden betreft, volledig opgelost.

Voor de organisatoren van historische en andere optochten is er dus geen enkel probleem. Hun activiteiten kunnen doorgaan. Minister Vandeurzen heeft in de Kamer heel uitdrukkelijk gezegd: "Volgens de letter en de geest van de federale Wapenwet hoeven de deelnemers aan de feesten van Oud-Limburgse schuttersfederaties geen enkel document te bezitten." Geen enkele politieagent of parket zal dus nog een probleem maken. Het probleem is opgelost.

De voorzitter

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke

Mevrouw de voorzitter, collega's, ik wil daar even op reageren. Minister Vandeurzen heeft in de Kamer inderdaad een aantal uitspraken gedaan. Hij heeft onder meer gezegd: "Het is aan de bevoegde gemeenschap om zelf de nodige regelgeving met betrekking tot het sportschieten uit te werken." Het Sportschuttersdecreet zorgt voor een aantal problemen voor mensen die het buksschieten willen beoefenen in folkloristisch verband en dergelijke meer. Dat probleem willen we met deze decreetswijziging oplossen. Ik ben dan ook blij dat de heer Sauwens zijn motie heeft ingetrokken.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.