U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 mei 2008, 14.05u

van het Kinderrechtencommissariaat
46-A (2007-2008) nr. 1
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is de rekening van het Kinderrechtencommissariaat voor het begrotingsjaar 2007.

De bespreking is geopend.

Vraagt iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de rekening van het Kinderrechtencommissariaat voor het begrotingsjaar 2007 eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.