U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Berichten van verhindering
Motie van Orde
van Stern Demeulenaere aan minister Frank Vandenbroucke
281 (2007-2008)
van Dirk De Cock aan minister Frank Vandenbroucke
282 (2007-2008)
van Jan Penris aan minister Kathleen Van Brempt
287 (2007-2008)
van Jan Peumans aan minister Kathleen Van Brempt
288 (2007-2008)
van Eloi Glorieux aan minister Kris Peeters, beantwoord door minister Kathleen Van Brempt
289 (2007-2008)
van Carl Decaluwe aan minister Kathleen Van Brempt
290 (2007-2008)
van Els Van Weert aan minister Patricia Ceysens
291 (2007-2008)
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
EVENTUEEL Voortzetting van de agenda van de morgenvergadering
1608 (2007-2008) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1541 (2007-2008) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1579 (2007-2008) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.