U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 mei 2008, 14.04u

van Bart Caron aan minister Geert Bourgeois
280 (2007-2008)
De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, geachte collega's, maandag begint de Koningin Elisabethwedstrijd, de jaarlijkse hoogdag van de muziek, ook in Vlaanderen. Dit jaar is de wedstrijd gewijd aan zang, en maandag beginnen de halve finales.

Vandaag lazen we in de kranten dat de VRT veel aandacht zou schenken aan de Koningin Elisabethwedstrijd, en daar ben ik blij om. Aan de ene kant heeft de VRT heel veel aandacht voor de wedstrijd, maar aan de andere kant is de technologische evolutie niet zo snel waardoor een aantal mensen minder naar de wedstrijd zullen kijken dan vroeger. Van de vier finaleavonden wordt alleen de laatste rechtstreeks op Canvas uitgezonden. De andere finaleavonden kan men volgen op het digitale cultuurkanaal. Ik ben een grote voorstander van digitale televisie, maar helaas is er nog maar een kleine groep die deze digitale televisie kan bekijken. Veel mensen hebben nog geen digitaal abonnement of wonen in een gebied waar ze geen gebruik kunnen maken van die dienst.

Het gevolg is dat die mensen de Koningin Elisabethwedstrijd minder zullen kunnen zien dan vroeger. Ze kunnen de wedstrijd wel volgen op de radio, want Klara besteedt er vanaf de halve finales heel veel aandacht aan.

Mijn bekommernis is dus ambigu. Mijnheer de minister, ik wil dat relateren aan het feit dat de Koningin Elisabethwedstrijd op de evenementenlijst staat en eigenlijk verplicht moet worden uitgezonden. Ik weet niet of dat geldt voor alle finaleavonden en wil daarover ook de discussie niet uitlokken.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ten minste iedereen die het wil dat ook kan zien? Dat geldt ook voor analoge antennekijkers, want zij hebben vandaag ook geen toegang tot de andere avonden. DVB-T-kijkers kunnen vandaag evenmin naar de andere avonden kijken.

We zitten in een evolutie en ik kan me voorstellen dat deze vraag over vijf jaar - ik hoop het, mijnheer de minister - helemaal overbodig zal zijn, want we willen zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen op dat pad krijgen en dan hebben ze maximale toegang. Maar het gaat nu eenmaal trager dan we allemaal gehoopt hadden.

Is het een voldoende aanbod? Zijn er geen mogelijkheden om in uitgesteld relais een aantal dingen aan te bieden? Kortom, hoe kunnen we maximaliseren dat zo veel mogelijk Vlamingen in open net naar dit soort evenement kunnen kijken en ervan kunnen genieten?

De voorzitter

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois

Mijnheer Caron, uw vraag is iets uitgebreider dan de vraag die u schriftelijk hebt ingediend. Die ging over de DVB-T-kijkers.

Ik moet zeggen dat de DVB-T-kijkers, dus de digitale antennekijkers, inderdaad niet naar Canvas+ kunnen kijken, niet alleen voor wat de Koningin Elisabethwedstrijd betreft, maar voor alle avondvullende gratis culturele programma's die een keer per maand worden uitgezonden en bedongen werden in de aanvullende beheersovereenkomst. Zij kunnen dat niet, omdat er geen interactiviteit is via de ether. Ze beschikken niet over de rode knop. In het regeerakkoord staat uitdrukkelijk dat er geen ontdubbeling van kanalen kan gebeuren. Op dit vlak is het onmogelijk.

Ik meen begrepen te hebben dat u uw vraag uitbreidt naar interkabel. Zoals u weet is daarvoor wel een oplossing gevonden, om ook met de rode knop het gratis avondvullende maandelijkse programma te kunnen bekijken. Dat is dus opgelost.

U zegt dat het aantal digitale kijkers trager stijgt dan verwacht. Ik denk het niet. Ik ken het exacte cijfer niet uit het hoofd, want het is ook een beetje moeilijk om de cijfers van Belgacom te hebben, omdat die op het hele land slaan. Maar er zijn toch al zeker 600.000 gezinnen die digitaal kijken in Vlaanderen. Het aantal stijgt en gaat sneller dan verwacht, ondanks onze remmende voorsprong.

Ik moet ook zeggen dat de VRT meer inspanningen doet dan de vorige periode voor wat betreft de Elisabethwedstrijd, en in het algemeen voor wat cultuur betreft. U weet dat ik voor het eerst in de beheersovereenkomst een apart hoofdstuk voor cultuur heb laten inschrijven. In de aanvullende beheersovereenkomst is het fameuze driesporenbeleid opgenomen, waarbij de performantiemaatstaf is opgetrokken van 15 naar 20 percent weekbereik voor wat de generalistische programma's betreft. Er staat uitdrukkelijk in dat het derde spoor niet ten koste mag gaan van de generalistische programma's. Integendeel, er moet meer in geïnvesteerd worden.

Ik heb het programmaschema zoals de VRT het bezorgd heeft bij. Er is meer en het is uitgebreider dan voorheen. Canvas+ zal de drie halve finales live brengen en zal ook live en integraal de eerste drie finales brengen. Canvas zelf brengt op 20 mei een samenvatting van alle halve finales, brengt tijdens de finaleweek telkens ook een samenvatting van de drie eerste finales en brengt integraal de finaleavond.

Op Klara is het nog uitgebreider. Klara continuo zal de halve finales live brengen. Klara continuo en Klara zijn ook DVB-T beluisterbaar. Ik ken een aantal mensen die via DVB-T digitaal naar Klara continuo luisteren. Op Klara zelf is er telkens een samenvatting van de halve finales en alle finales worden live en integraal uitgezonden.

Daarnaast is er nog de website met beeld, geluid en tekst. Dus ik moet zeggen dat de VRT - en men is daar terecht een tikkeltje trots op - meer inspanningen doet dan bij de vorige editie. In zoverre u zou hebben gezegd dat er geen ruimer aanbod is, wil ik dat toch wel tegenspreken.

Dit moet inderdaad via de rode knop gebeuren om het integraal vanaf de eerste halve finale te zien. Maar goed, dat is de beperking die opgelegd is in het regeerakkoord: geen ontdubbeling van kanalen.

Het heeft ook te maken met de interactiviteit. Via de ether kan dat niet omdat je geen terugweg hebt, je hebt die wel via de kabel.

Bart Caron

Mijnheer de minister, mijn vraag is een beetje ambigu. U hebt gelijk: voor wie digitaal kijkt, is het aanbod ruimer dan ooit tevoren. Laat het een stimulans zijn voor muziekliefhebbers die nog niet digitaal kijken, om dat ook te doen. Dat steun ik ook. Aan de andere zijde zijn er nog veel mensen die analoog kijken. Voor hen is het een achteruitgang.

Minister Geert Bourgeois

Het is geen achteruitgang. Je moet het programmaschema ernaast leggen. Het is een vooruitgang.

Ik heb de gegevens niet bij me. De klacht was precies dat de VRT alleen de samenvattingen brengt, terwijl de RTBf op een bepaald moment, zeker de wedstrijden voor viool en piano, alles integraal heeft uitgezonden. Het is zeker geen achteruitgang.

Bart Caron

Het hangt ervan af naar welk referentiepunt we verwijzen. Enkele jaren geleden was het nog meer dan vandaag, het is een stukje afgebouwd en dankzij de digitale televisie wordt het weer opgebouwd. Hoe dan ook, er leeft blijkbaar een grote belangstelling voor cultuur op de televisie, en dat vind ik een goede zaak. Laat ons hopen dat het ook zo gebeurt. Ik wil oproepen om er voldoende aandacht voor te hebben dat cultuur nog altijd in het brede open net komt en zeker voldoende toegankelijk kan zijn, ook voor mensen die niet die stap zetten.

De voorzitter

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

Ik vind dit een vrij dubbelzinnige vraag vanuit de Vl.Pro. De Koningin Elisabethwedstrijd staat op de evenementenlijst. Ik heb vanmorgen mails gezien van een aantal mensen die de klacht naar voren brengen. Als men kijkt naar de situatie van de analoge kijkers vandaag in vergelijking met vorig jaar, is er een status quo. Het aanbod naar de digitale kijkers wordt op een sterke manier uitgebreid door de openbare omroep. We zitten natuurlijk in een overgangssituatie en in een evolutie. Op dat vlak levert de openbare omroep extra inspanningen.

Mijnheer Caron, hetzelfde geldt ook voor de voetballiefhebbers: echte voetballiefhebbers hebben een digitale aansluiting. De echte muziekliefhebbers moeten misschien ook de moeite doen om zich aan te sluiten zodat ze van dat ruimer aanbod van de openbare omroep kunnen genieten. Het is misschien vervelend voor een aantal mensen dat we in een overgangsfase zitten. Voor het voetbal gaat het, ik ga ervan uit dat het voor de Koningin Elisabethwedstrijd ook zou moeten gaan.

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Tot mijn grote verbazing zie ik hier de nieuwe programmadirecteur van de VRT op de tribune, maar dan wel onder het label van Vl.Pro. Ik weet niet of u de verkiezingen kunt voorspellen en nu al op een postje aast.

Mijnheer Caron, ook al zegt u zelf dat uw vraag noga ambigu is, eigenlijk pleit u nu voor een uitbreiding van een zendschema van een evenement. Of dat nu de Koningin Elisabethwedstrijd is, hondenrennen, een voetbalwedstrijd of 'zing een liedje voor Eurosong', dat interesseert me niet. De essentie van het verhaal is dat u pleit bij de mediaminister of die programmatie niet wat kan worden uitgebreid, anders gaan er sommige mensen niet kunnen kijken.

Als de discussie nu nog zou gaan over distributie, de bereikbaarheid van de openbare omroep via de bestaande distributiekanalen, digitale, analoge of wat dan ook, dan zou ik nog meegaan in het verhaal. Ik hoor u echter niet bij andere evenementen.

De heer Decaluwe heeft het over voetbal. Waar is dan korfbal bijvoorbeeld? Vrouwentennis wordt wel goed in beeld gebracht omdat dat goede cijfers haalt bij de mannen. Maar bij andere evenementen hoor ik u niet pleiten, als het gaat over een zeer nauw cultuurevenement, in de gesubsidieerde sector voor de happy few. Dat houdt geen waardeoordeel in, maar ik vind dat dat niet kan. De politiek moet nu net niet programmadirecteur spelen. Daarom uit ik mijn kritiek, beste collega Caron, maar dat doe ik in de commissie voor Media dikwijls. De politiek moet zich ver weg houden van de programmatie van de openbare omroep. Ik zie u hier onverbloemd pleiten, in de rol van programmadirecteur en niet van volksvertegenwoordiger. Dat stoort me.

Minister Geert Bourgeois

Mijnheer Caron, in die mate dat uw laatste opmerking bedoeld is als een pleidooi voor meer cultuur, dan zeg ik dat dit bereikt is met de beheersovereenkomst en de aanvullende beheersovereenkomst. U zult dat straks kunnen beoordelen, bij de evaluatie van het jaarverslag. Natuurlijk zal ik niet tussenbeide komen bij de VRT om te zeggen dat de zender zus of zo moet programmeren en maandelijks in zijn avondvullend programma aandacht moet hebben voor het ene of het andere. Daar zal ik me inderdaad ver van houden, maar ik neem aan dat dit niet de strekking was van uw betoog.

Bart Caron

Mijnheer de minister, mijn pleidooi betreft cultuur in het algemeen en de openbare omroep, en televisie tout court, omdat dat natuurlijk een ongelooflijke drager van informatie, maar ook van cultuur is. Dat staat centraal in de doelstellingen in het decreet en in de beheersovereenkomst: cultuur moet toegankelijk worden gemaakt voor zo veel mogelijk mensen. Ik ga niet programmeren: de Koningin Elisabethwedstrijd staat op de evenementenlijst. Ik heb dus iets genomen dat verplicht is, en juridisch-wettelijk onderbouwd. Ik hoop dat dit zo veel mogelijk kan. Ik deel uw bekommernis trouwens ten gronde, mijnheer de minister. Mijnheer Decaluwe, ik hoop dat de digitalisering zo snel kan gebeuren dat in de toekomst heel Vlaanderen op die wijze van muziek kan genieten.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.