U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 april 2008, 14.05u

Samenstelling van de commissies
De voorzitter

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden

Dames en heren, voor de CD&V-fractie zijn:

in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting de heer Paul Delva als vast lid vervangen door de heer Ward Kennes,

in de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie mevrouw Cathy Berx als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Ward Kennes,

in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand mevrouw Cathy Berx als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Ward Kennes,

in de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie mevrouw Cathy Berx als vast lid vervangen door mevrouw Veerle Heeren en mevrouw Veerle Heeren als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Ludwig Caluwé,

in de Commissie voor Reglement en Samenwerking mevrouw Cathy Berx als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Ward Kennes,

in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin mevrouw Cathy Berx als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Kathleen Helsen,

in de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen mevrouw Cathy Berx als vast lid vervangen door de heer Ward Kennes en

in de Commissie Vlaamse Grondwet mevrouw Cathy Berx als vast lid vervangen door de heer Koen Van den Heuvel.

Voor de sp.a + VlaamsProgressieven-fractie zijn

in de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie de heer Flor Koninckx als vast lid vervangen door de heer Gilbert Bossuyt en de heer Gilbert Bossuyt als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Els Robeyns en

in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin mevrouw Els Robeyns als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Flor Koninckx.

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid
Ingekomen stukken en mededelingen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.