U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Berichten van verhindering
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid
Samenstelling van de commissies
Ingekomen stukken en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid
Eedaflegging van het nieuwe lid
Actualiteitsdebat (Regl. art. 71) over het tekort aan opvangcapaciteit in de bijzondere jeugdzorg en de mogelijkheden tot uitbreiding
(Gemeenschapsaangelegenheid)
Actuele vragen (Regl. art. 82)
van de Vlaamse Regering
1507 (2007-2008) nr. 1
Verslaggever
Luc Van den Brande
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van het Bureau van het Vlaams Parlement
10 (2007-2008) nr. 2
Bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
1507 (2007-2008) nr. 1
Verslaggever
Luc Van den Brande
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de actualiteitsmoties tot besluit van het op 30 april 2008 gehouden actualiteitsdebat over het tekort aan opvangcapaciteit in de bijzondere jeugdzorg en de mogelijkheden tot uitbreiding
(Gemeenschapsaangelegenheid)

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.