U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 5 maart 2008, 10.07u

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

De heer De Meulemeester, verslaggever, verwijst naar het schriftelijk verslag.

De heer Lachaert heeft het woord.

Patrick Lachaert

Dit voorstel van decreet is ingegeven door een deontologische en juridische onverenigbaarheid tussen de gemeenteraad en het schepencollege. Vroeger had de gemeenteraad volgens de Gemeentewet de bevoegdheid om in rechte op te treden als eiser. Het schepencollege had de bevoegdheid om in rechte op te treden als verweerder en aan advocaat aan te stellen. Heel die regeling is vervangen door artikel 193 van de nieuwe Gemeentewet, die voortaan alleen het schepencollege bevoegd maakt om in rechte op te treden. Daarbij was uit het oog verloren dat er zich soms een onverenigbaarheid kon voordoen tussen één of meerdere leden van het schepencollege en de gemeente op zich. Dat is niet vermeld en ondervangen in de Gemeentewet.

Vandaar de noodzaak om het Gemeentedecreet aan te passen waar de onverenigbaarheid wordt vastgesteld tussen het belang van de gemeente en één of meerdere leden van het schepencollege. Op dat ogenblik kan de gemeenteraad beslissen om in rechte op te treden in de plaats van het schepencollege. Het schepencollege kan daar uiteraard niet over meestemmen in de gemeenteraad. Anders zou er geen meerderheid kunnen zijn om die beslissing positief te stemmen. Dat is het voorwerp van dit voorstel van decreet, dat op een snelle manier in de commissie is geagendeerd en ook op een snelle manier werd geagendeerd.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1458/3).

De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Regeling van de werkzaamheden
van Bart Caron, Paul Delva, Dany Vandenbossche, Herman Schueremans, Piet De Bruyn en Dirk de Kort
1481 (2007-2008) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.