U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 februari 2008, 14.07u

van Tom Dehaene, Cathy Berx, Veerle Heeren, Dominique Guns, Else De Wachter en Michèle Hostekint
1261 (2006-2007) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemming

Dames en heren, aan de orde is de aangehouden stemming over amendement 1 van de heer Dehaene en de dames Hostekint, De Wachter en Berx, Heeren en Guns tot invoeging van een nieuw artikel 3.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 101 leden hebben ja geantwoord.

Het amendement tot invoeging van een nieuw artikel 3 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 93 leden hebben ja geantwoord; 6 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.