U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 januari 2008, 14.00u

Mededeling van de voorzitter
De voorzitter

Dames en heren, ik heb een brief ontvangen van de heer Cordeel, waarin hij meldt dat hij met ingang van 1 februari 2008 zijn mandaat als Vlaams volksvertegenwoordiger neerlegt.

Mijnheer Cordeel, ik wens u namens de collega's te danken voor uw inzet in het Vlaams Parlement. Ik hoop dat u er de beste herinneringen aan overhoudt en wens u veel succes in alles wat u nog onderneemt. (Applaus)

Marc Cordeel

Ik zou iedereen willen bedanken, zowel het personeel als de collega's. Het was voor mij een rijke ervaring. Ik dank u. (Applaus)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.