U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 januari 2008, 14.00u

van Kris Van Dijck, Carl Decaluwe, Margriet Hermans, Dany Vandenbossche, Bart Caron en Jos Stassen
1517 (2007-2008) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, deze middag heeft de heer Van Dijck bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Van Dijck en Decaluwe, mevrouw Hermans, de heren Vandenbossche, Caron en Stassen betreffende het toegankelijk maken van de cultuurdelta van de VRT voor alle digitale kijkers.

De heer Van Dijck heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, collega's, naar aanleiding van een bespreking die we vorige week in de commissie hebben gevoerd, en ons rekenschap gevend van het feit dat de VRT op maandag 4 februari begint met de zogenaamde cultuurswitch, hebben we vastgesteld dat een aantal mensen die niet zullen kunnen bekijken. Een aantal operatoren zullen deze signalen immers niet doorgeven.

Daarom hebben we onderling afgesproken een gezamenlijk voorstel van resolutie in te dienen. We vragen de spoedbehandeling ervan omdat deze cultuurswitch zal zijn begonnen voor er sprake is van een volgende commissievergadering, laat staan van een volgende plenaire vergadering.

De voorzitter

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie onmiddellijk wordt behandeld.

Het incident is gesloten.

Bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie.

De bespreking is geopend.

De heer Van Dijck heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, dames en heren, de cultuurswitch wordt niet door alle operatoren gegeven. Ongeveer 800.000 Vlaamse abonnees dreigen verstoken te blijven van dit aanbod. Het gaat alleen over digitale kijkers. We vragen de Vlaamse Regering met aandrang contact op te nemen met de kabelmaatschappijen en tot een overleg te komen, waarbij er zowel in Vlaanderen als in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad een gratis aanvullend aanbod kan zijn van deze culturele thema's en ook van andere cultuurevenementen die de VRT aanbiedt.

De voorzitter

De heer Marginet heeft het woord.

Werner Marginet

Mevrouw de voorzitter, dit voorstel van resolutie is duidelijk voortgevloeid uit de boeiende vraag van de heer Decaluwe in de commissie vorige week. Daar heb ik ook duidelijk gemaakt dat mijn fractie een oplossing ter zake genegen is.

Het is duidelijk dat de extra content die de VRT nu aanbiedt, moet worden ontsloten voor alle digitale kijkers. Het gaat tenslotte over de openbare omroep, waarvan alle Vlamingen eigenlijk aandeelhouder zijn. Kijken we dan naar de specifieke situatie waarin de INDI-kijkers zich bevinden, zou het zeer betreurenswaardig zijn, mochten zij verstoken blijven van die extra culturele content.

We zullen dit voorstel dan ook steunen, vooral omdat de situatie van de INDI-kijkers wel eens langer zou kunnen duren dan men denkt. Ik heb ook al in de commissie gesteld dat de overname van de televisiediensten van Interkabel door Telenet niet echt van een leien dakje loopt. De intercommunale in Limburg is gewonnen voor het akkoord tussen Interkabel en Telenet. In Antwerpen, bij Integan, blijkt dat al heel wat minder het geval te zijn. Het Antwerpse stadsbestuur, dat toch de grootste aandeelhouder van Integan is en zo ook voor 17 percent participeert in Interkabel, heeft zowel via de media als in de gemeenteraad laten weten dat een en ander toch nog eens moet worden bekeken. Dan hebben ze het natuurlijk over de vergoedingen en de prijs van de overname. Daar het dus nog een tijdje kan duren voor de overname een feit is, is het goed dat dit parlement de Vlaamse Regering vraagt maatregelen te nemen opdat de INDI-kijkers ook zouden kunnen genieten van het extra cultuuraanbod van de VRT.

Collega's, de gerechtelijke uitspraak die ervoor zorgt dat INDI geen extra digitale diensten als Ooit Gemist en iWatch kan aanbieden, zal ook in de toekomst gevolgen blijven hebben. Ik ben er immers niet van overtuigd dat de overname van de televisiediensten van Interkabel door Telenet snel een feit zal zijn, als het ooit al een feit wordt. Zolang dat niet gebeurt, blijven de INDI-kijkers ook verstoken van de extra digitale diensten van de commerciële zenders. Ook dat kan mijns inziens niet de bedoeling zijn, zeker als we dat kaderen in de digitale roll-out, die steeds dichterbij komt. Ook dat verdient de nodige aandacht en zou een thema kunnen zijn om nog eens van naderbij te bekijken in de commissie voor Media.

Maar zoals gezegd, zal onze fractie dit voorstel van resolutie met enthousiasme steunen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

van Jan Roegiers aan minister Patricia Ceysens, beantwoord door minister Patricia Ceysens en minister Kris Peeters
11 (2007-2008)
van Roland Van Goethem aan minister Patricia Ceysens, beantwoord door minister Patricia Ceysens en minister Kris Peeters
12 (2007-2008)
Mededeling van de voorzitter

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.