U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 januari 2008, 14.00u

Motie van Orde
De voorzitter

Persoonlijk feit

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer De Cock bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer De Cock heeft het woord.

Dirk De Cock

Mevrouw de voorzitter, collega's, ik heb dat persbericht inderdaad verstuurd. Het is de taak van de parlementsleden om de regering te controleren. Het Nederlands is me op het lijf geschreven. Ik verwacht van mezelf dat ik geen vragende partij ben met betrekking tot de bereidheid om Nederlands te kennen.

Wat blijkt? Indien een medicijn meer schadelijke neveneffecten heeft dan helende functies, wordt het even uit de rekken genomen. Mijn vraag is een bedenktijd in te lassen om te kijken of we niet te veel 'collateral damage' veroorzaken.

Wat doen we nu? Mij komt ter ore dat Frans Peters - een fictieve naam - uit Aalst, 57 jaar en werkloos, in aanmerking komt voor een sociale woning. Hij is verbouwereerd dat hij, terwijl hij Nederlands spreekt met de ambtenaar van de socialehuisvestingsmaatschappij, moet bewijzen dat hij Nederlands kent.

Mensen begrijpen dat niet goed. Daar vraag ik aandacht voor omdat de volgende stap heel vlug is gezet, namelijk dat mensen een zondebok zoeken. Als ze die zoeken, dan vinden ze die gemakkelijk in een andere groep. Dat wil ik absoluut vermijden. Ik wil niet dat er commotie ontstaat, maar dat die mensen op de meest gemakkelijke manier aan een attest geraken.

Mijnheer de minister, ik begrijp echt dat u vastzit aan de Europese regelgeving. Het is echter zo dat dit heel wat administratieve last meebrengt voor de koepel van het gemeenschapsonderwijs die mij dit gesignaleerd heeft en ook voor de Huizen van Nederlands. Het is niet zo dat dit lang duurt, maar het brengt administratieve last mee en het is niet echt hun kerntaak. Diegenen die de taalbereidheid moeten bewijzen, kunnen dat waarschijnlijk bijna allemaal vanuit de inburgeringstrajecten die heel goed lopen. Met de digitale middelen waarover we beschikken, moeten we kruispunten kunnen organiseren zodat dit heel snel opspoorbaar is.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Wim Van Dijck aan minister Bert Anciaux, beantwoord door minister Marino Keulen
152 (2007-2008)
van Vera Dua aan minister Marino Keulen, beantwoord door minister Bert Anciaux
153 (2007-2008)
van Dominique Guns aan minister Marino Keulen
154 (2007-2008)
van Wim Van Dijck aan minister Bert Anciaux, beantwoord door minister Marino Keulen
152 (2007-2008)
van Vera Dua aan minister Marino Keulen, beantwoord door minister Bert Anciaux
153 (2007-2008)
van Dominique Guns aan minister Marino Keulen
154 (2007-2008)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.