U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Berichten van verhindering
Ingekomen stukken en mededelingen
Actuele vraag van de heer Gino De Craemer tot de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over aparte lessen Nederlands tweede taal voor mannen en vrouwen en de compatibiliteit hiervan met het Vlaamse inburgeringsbeleid
Actuele vraag van de heer Wim Van Dijck tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over een eventuele schrapping van het taalbereidheidscriterium uit de Vlaamse Wooncode
Motie van Orde
Actuele vraag van de heer Wim Van Dijck tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over een eventuele schrapping van het taalbereidheidscriterium uit de Vlaamse Wooncode
Actuele vraag van de heer Jan Penris tot mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, over de veiligheid bij De Lijn, naar aanleiding van een nieuw geval van agressie tegen een buschauffeur in Antwerpen
Actuele vraag van mevrouw Els Robeyns tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de preventie en sensibilisatie ten aanzien van gokverslaving
Actuele vraag van mevrouw Tinne Rombouts tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de resultaten van de nitraatresidumetingen en de reacties hierop
Actuele vraag van de heer Marc van den Abeelen tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over mogelijke vertragingen bij de openbare werken in Antwerpen
Actuele vraag van de heer Bart Van Malderen tot mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, over de plannen om Flanders¿ Technology te herlanceren en het innovatiebeleid te heroriënteren
van Jan Roegiers aan minister Patricia Ceysens, beantwoord door minister Patricia Ceysens en minister Kris Peeters
11 (2007-2008)
van Roland Van Goethem aan minister Patricia Ceysens, beantwoord door minister Patricia Ceysens en minister Kris Peeters
12 (2007-2008)
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
van Jan Roegiers aan minister Patricia Ceysens, beantwoord door minister Patricia Ceysens en minister Kris Peeters
11 (2007-2008)
Actuele interpellatie over wapenexport naar het Verenigd Koninkrijk met Saoedi-Arabië als mogelijke eindbestemming
Actuele interpellatie over het vergunnen van wapenexportlicenties met als eindbestemming landen die de mensenrechten schenden en de wijze waarop gevoelige wapenexportlicenties aan het parlement worden gerapporteerd
van Roland Van Goethem aan minister Patricia Ceysens, beantwoord door minister Patricia Ceysens en minister Kris Peeters
12 (2007-2008)
Actuele interpellatie over een wapenexportvergunning voor de levering van pantservoertuigen met Saoedi-Arabië als eindbestemming
Met redenen omklede motie tot besluit van de op 15 januari 2008 door de heren Frans Wymeersch en Jos De Meyer in commissie gehouden interpellaties tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, respectievelijk over de toekomst van de Vlaamse suikerbietensector in het algemeen en de situatie van de betrokken werknemers en toeleveranciers in het bijzonder, naar aanleiding van de sluiting van de suikerfabriek in Moerbeke-Waas en over de toekomst van de suikerindustrie en de teelt van suikergewassen in Vlaanderen
Met redenen omklede motie tot besluit van de op 15 januari 2008 door de heren Frans Wymeersch en Jos De Meyer in commissie gehouden interpellaties tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, respectievelijk over de toekomst van de Vlaamse suikerbietensector in het algemeen en de situatie van de betrokken werknemers en toeleveranciers in het bijzonder, naar aanleiding van de sluiting van de suikerfabriek in Moerbeke-Waas en over de toekomst van de suikerindustrie en de teelt van suikergewassen in Vlaanderen
Met redenen omklede motie tot besluit van de op 15 januari 2008 door de heer Jan Roegiers in commissie gehouden interpellatie tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aanhoudende problemen bij adoptie door paren van gelijk geslacht en de rol hierin van de adoptieambtenaar
Met redenen omklede motie tot besluit van de op 15 januari 2008 door de heer Eloi Glorieux in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de resultaten van de Commissie Benchmarking Vlaanderen en de energie-efficiëntie van de bedrijven
Met redenen omklede motie tot besluit van de op 15 januari 2008 door de heer Eloi Glorieux in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de resultaten van de Commissie Benchmarking Vlaanderen en de energie-efficiëntie van de bedrijven

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.