U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 20 december 2007, 14.05u

Aanwijzing van een Vlaamse ombudsman ad interim
De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de aanwijzing van een Vlaamse ombudsman ad interim.

In de plenaire vergadering van 7 november 2007 heeft het Vlaams Parlement het verzoek van de heer Bernard Hubeau, Vlaamse ombudsman, tot beëindiging van zijn mandaat per 31 december 2007 ingewilligd.

Krachtens artikel 7bis, derde lid van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst kan het Vlaams Parlement één van de personeelsleden van de Vlaamse ombudsdienst tot Vlaams ombudsman ad interim aanwijzen.

Op advies van de Vlaamse ombudsman stelt het Uitgebreid Bureau de heer Johan Nootens, hoofdadviseur bij de Vlaamse ombudsdienst, voor.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Dan verklaar ik de heer Johan Nootens aangewezen tot Vlaams ombudsman ad interim met ingang van 1 januari 2008.

Aanwijzing van een Vlaams volksvertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.