U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 20 december 2007, 14.05u

Evaluatie van de werking van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek
De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de evaluatie van de werking van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek.

Artikel 18 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de oprichting van een Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek schrijft voor dat vijf jaar na de eerste volledige samenstelling van de raad van bestuur de werking ervan door het Vlaams Parlement wordt geëvalueerd.

Op 3 juli 2006 nam het Uitgebreid Bureau kennis van de nota van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek betreffende de stand van zaken inzake de evaluatie van het instituut, waarin was voorgesteld om de evaluatie toe te vertrouwen aan een externe evaluatiecommissie.

De evaluatiecommissie werd voorgezeten door prof. dr. Geert De Soete, decaan van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent, en was verder samengesteld uit prof. dr. Koenraad Debackere, algemeen beheerder van de Katholieke Universiteit Leuven en gedelegeerd bestuurder van Leuven Research & Development, en dr. ir. Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen.

Het verslag van de evaluatiecommissie van 14 mei 2007 werd, samen met een reactie van de raad van bestuur van het instituut, aan de voorzitter van het Vlaams Parlement overhandigd op 12 juli 2007 en aan het Uitgebreid Bureau voorgelegd op 8 oktober 2007.

Het Uitgebreid Bureau besliste op 17 december 2007 de volgende aanbevelingen van de evaluatiecommissie ter goedkeuring voor te leggen aan de plenaire vergadering:

  • het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek moet een duidelijkere missie en identiteit nastreven;
  • het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek dient de band met het Vlaams Parlement te versterken;
  • de principes van 'corporate governance' dienen te worden toegepast;
  • het internationaal netwerk moet optimaal benut worden.

Is het parlement het met die aanbevelingen eens? (Instemming)

Het Uitgebreid Bureau stelt voor de concrete uitwerking van de aanbevelingen en de reactie van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek op het verslag van de evaluatiecommissie te verwijzen naar een werkgroep in de schoot van het Uitgebreid Bureau, die concrete suggesties aan het Uitgebreid Bureau moet doen.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

van Johan Verstreken aan minister Kris Peeters
118 (2007-2008)
Aanwijzing van een Vlaams volksvertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.