U bent hier

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, dames en heren, men zegt wel eens dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn. Dat geldt ook voor de politieke besluitvorming in dit land. We hebben nu iets nieuws. Dit land heeft wat men een interim-regering noemt. De naam doet er eigenlijk niet toe, het is een volwaardige regering. Het is een beetje alsof de koning Suzanne van Interlabor speelt en de gebuisde premier van 10 juni als een veredelde uitzendkracht opnieuw in het zadel helpt om toch maar iets te hebben.

Mijnheer de minister-president, we kennen de inhoud van het regeerakkoord nog niet. We zullen die hopelijk morgen in Kamer en Senaat vernemen. We weten wel wat er niet in staat. Er staan geen garanties in op een staatshervorming, daar zijn we zeker van. Na zes maanden van onderhandelen over de inhoud, onder meer daarover, is dat een complete afgang.

Ik vind uw reactie ook zeer verwonderlijk. Ik las in de kranten dat u tevreden bent met de interim-regering. Nogmaals, die term doet er niet toe. Er zijn ooit nog noodregeringen gestart die uiteindelijk vier jaar aanbleven. Ik begrijp niet dat u tevreden bent. Een van uw coalitiepartners, en zelfs uw kartelpartner, is trouwens helemaal niet tevreden. U hebt natuurlijk recht van spreken, mijnheer de minister-president. U neemt in het communautaire luik een vrij prominente plaats in. Maar het communautaire hoofdstuk uit uw regeerakkoord dat al in de koelkast zat, is nu in het diepvriesvak beland. En misschien komt het er over drie maanden nog eens uit. Daarom begrijp ik uw tevredenheid als hoeder van het regeerakkoord helemaal niet.

Gaat u nu als minister-president van de Vlaamse Regering vanaf de zijlijn blijven toekijken? Of gaat u nu eindelijk zelf eens een initiatief nemen? Ik lees en hoor dat er een Comité van Twaalf zou worden opgericht om de staatshervorming voor te bereiden. Gaat u nu eindelijk eens het initiatief nemen om een inbreng te kunnen doen? Waarom zegt u niet dat de Vlaamse Regering een woord wil meespreken? Gaat u niet zeggen dat het gedaan moet zijn met de staatshervorming in de koelkast te steken? Vanwaar komt uw reactie van tevredenheid? Wanneer zult u zelf eens initiatief nemen? In het licht van de reactie van enkele van uw coalitiepartners, hoe zit het met dat luik van uw regeerakkoord? Wat is uw strategie? Hoe zit het met de cohesie in uw regering?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Mevrouw de voorzitter, collega's, ik heb hier op 5 december, ook op een vraag van u, mijnheer Van Hauthem, zeer uitdrukkelijk gezegd dat de federale regering "een tweederdemeerderheid in haar schoot" moest hebben. Ik vond dat zelf heel krachtig uitgedrukt. Ik bedoelde dat men binnen de federale regering, met die tweederdemeerderheid, aan een staatshervorming moest kunnen werken, en nog wel op een efficiënte manier. Dat was en is beter dan een regering zonder een tweederdemeerderheid in haar schoot die moet werken via conventies en praatbarakken met zestig of tachtig mensen daarin. In die zin ben ik tevreden, mijnheer Van Hauthem, dat wij een federale regering hebben met een meerderheid van 101 op 150 leden. Vanuit die vaststelling heb ik gisteren gereageerd.

De federale regering moet nu een staatshervorming leveren. Eerst is er een interim-regering, na 23 maart komt er een regering met een tweederdemeerderheid in haar schoot of die zelfs groter is, maar daar wil ik niet op vooruitlopen. De vijf revoluties van het Vlaams regeerakkoord… (Applaus bij het Vlaams Belang)

Joris Van Hauthem

De vader is de wens van de gedachte.

Minister-president Kris Peeters

Ik bedoel resoluties. U moet me geen woorden in de mond leggen die ik niet heb uitgesproken.

De vijf resoluties van het Vlaamse regeerakkoord zijn daarvoor de beste garantie. De conventie is geen goed instrument. We hebben de costa's en andere gehad. Nu wordt een soort comité van twaalf gecreëerd, met heel wijze mensen. Ik ga ervan uit dat de deelstaten daar heel nauw bij betrokken worden. Ik wil niet in dat Comité van de Twaalf zitten, maar ik ga ervan uit dat de federale regering en degene die bevoegd is voor de verdere uitwerking van de staatshervorming de wijsheid hebben om met de deelstaten te praten en goed te luisteren naar wat ze op de tafel leggen, en naar wat Vlaanderen daar zeker gerealiseerd wil zien.

Voor de rest is er een debat in de Kamer. Daar zal tekst en uitleg worden gegeven door degenen die de regeringsverklaring zullen afleggen en verdedigen. Een tweederdemeerderheid geeft de nodige garanties dat onze vijf resoluties en wat we hebben afgesproken, worden gerealiseerd. Ik blijf heel nadrukkelijk vragen dat Vlaanderen wordt betrokken bij de verdere uitwerking van die staatshervorming.

Joris Van Hauthem

Mijnheer de minister-president, waar het hart van vol is, loopt de mond van over, maar uw verspreking zal ongetwijfeld een lapsus geweest zijn, als ik de rest van uw antwoord hoor.

Vroeger zei men: 'Werp al uw kommer op de Heer.' U werpt al uw kommer op Yves Leterme. Als u zegt dat u blij bent met een regering met in haar schoot een tweederdemeerderheid, dan zegt u in feite dat wat men de voorbije zes maand heeft geprobeerd, het verkiezingsresultaat respecteren en oranje-blauw op de been brengen, de compleet verkeerde strategie was.

Bovendien is er in deze constellatie geen tweederdemeerderheid in de Senaat, want er ontbreekt één zetel. Het woord interim is een verdoezeling van het feit dat men met die staatshervorming na zes maand onderhandelen nergens staat. De teller staat effectief op nul. Hebt u de samenstelling al gezien? De regering telt grondwettelijk gezien een Vlaamse minister te weinig. Voor sommigen is dat misschien een detail. De premier is in principe taalkundig aseksueel. Er zijn zes Vlaamse en zeven Franstalige ministers. Dat begint al goed. In de Kamer zijn er aan Franstalige kant 53 zetels, aan Vlaamse kant zijn er 48 zetels. (Opmerkingen van de heer Eric Van Rompuy)

U zegt dat u blij bent dat deze regering een tweederdemeerderheid heeft. Als u die meerderheid aan Vlaamse kant niet hebt, dan zit de macht in de interim-regering op dit ogenblik aan Franstalige kant. Mijnheer Leterme kan misschien aan de frigodeur trekken om ze open te krijgen, vanbinnen zullen er enkelen zitten die trekken om ze dicht te houden.

Mijnheer de minister-president, u zegt dat u daar als deelstaatregering bij betrokken wilt zijn. Dat lijkt me, gelet op uw regeerakkoord, absoluut niet onlogisch, maar in het comité van twaalf wilt u niet zitten. De heer Leterme zal naar u komen luisteren als minister van Institutionele Hervormingen. Hij moet dat in feite niet doen, want hij heeft het regeerakkoord zelf geschreven.

Men blijft in een cirkel draaien, ook na zes maanden. Wat is nu de strategie van de Vlaamse Regering in zijn geheel? Een van de coalitiepartners is immers absoluut niet gelukkig met de huidige toestand. Spreekt u nog namens de hele regering? Spreekt u nog namens minister Bourgeois, die het over een 'postjesregering' heeft?

Uw partij stapt in een regering zonder garanties op een staatshervorming. Dat is nu wel duidelijk. U blijft altijd herhalen dat u erbij betrokken wilt zijn. Na zes maanden, plus nog eens drie maanden erbij, wordt het tijd om dat pad te verlaten. U moet zelf het heft in handen nemen. U hebt een regeerakkoord en een meerderheid in het Vlaams Parlement. Gebruik die als breekijzer om de boel open te breken. Blijf niet langer aan de zijkant staan om gewoon te wachten op wat er al of niet gebeurt.

Minister-president Kris Peeters

Ik heb daar, met mijn antwoord, niets meer aan toe te voegen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.