U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 20 december 2007, 14.05u

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid
De voorzitter

Dames en heren, bij brief van 17 december 2007 deelt mevrouw Trees Merckx-Van Goey mee dat ze bij koninklijk besluit van 13 december 2007 is benoemd tot rechter van het Grondwettelijk Hof.

Dat ambt is krachtens artikel 24bis, §2, 8°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen onverenigbaar met het mandaat van Vlaams volksvertegenwoordiger.

Bij brief van 19 december 2007 verzaakt mevrouw Sonja Becq aan haar mandaat als opvolger voor het Vlaams Parlement.

De opvolger die in aanmerking komt om mevrouw Trees Merckx-Van Goey te vervangen, is de heer Piet De Bruyn.

De geloofsbrieven van de heer Piet De Bruyn werden al goedgekeurd in onze plenaire vergadering van 6 juli 2004. Een aanvullend onderzoek door het Algemeen Secretariaat heeft uitgewezen dat sindsdien geen wijziging is opgetreden in de vervulling van de verkiesbaarheidsvoorwaarden.

Ik stel dan ook voor niet opnieuw een commissie te benoemen voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Piet De Bruyn.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Ik roep de heer Piet De Bruyn uit tot Vlaams volksvertegenwoordiger en nodig hem uit de grondwettelijke eed af te leggen, die luidt als volgt: "Ik zweer de Grondwet na te leven."

- De heer Piet De Bruyn legt de grondwettelijke eed af.

Mijnheer De Bruyn, namens alle collega's heet ik u van harte welkom in het Vlaams Parlement. (Algemeen applaus)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.