U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 december 2007, 14.08u

van de Vlaamse Regering, verslag door Tom Dehaene, Joke Schauvliege, Dirk De Cock, Paul Delva, Rudi Daems, Jan Roegiers, Erik Matthijs, Marnic De Meulemeester en Anissa Temsamani
1368 (2007-2008) nr. 1
De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008.

De door de commissies aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1368/4).

De artikelen 1 tot en met 19 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot invoeging van een nieuw artikel 19bis. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1368/15)

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

Artikel 20 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

Er zijn amendementen tot invoeging van nieuwe artikelen 20bis tot en met 20septies. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 1368/15)

De heer Strackx heeft het woord.

Felix Strackx

Mevrouw de voorzitter, ik heb deze amendementen al op verschillende manieren verdedigd. Ik zal het vandaag eens over een andere boeg gooien en ik zal ze verdedigen aan de hand van een aantal voorbeelden. Misschien werkt dat wel.

Bij het eerste amendement begin ik met het voorbeeld van een koppel, Mieke en Christof. Ze kopen een huis onder het stelsel van het groot beschrijf. Ze betalen 10.000 euro aan registratierechten. Christof heeft last van zweetvoeten. Dat probleem werkt op de zenuwen van Mieke, en na twee jaar gaan ze uit elkaar. Het huis wordt verkocht en ze nemen elk 5000 euro aan registratierechten mee.

Er is ook een ander koppel, Anja en Dirk. Ook zij kopen een huis, maar onder het stelsel van het klein beschrijf. Ze betalen in totaal 5000 euro aan registratierechten. Opnieuw hetzelfde verhaal: Dirk heeft zweetvoeten en daar kan Anja niet goed tegen. Na twee jaar gaan ze uit elkaar en het huis wordt verkocht. Ze betalen 5000 euro aan registratierechten bij.

In totaal betalen zij dus ook 10.000 euro aan registratierechten, net zoals Mieke en Christof. Maar wat gebeurt er? Ze nemen elk slechts 2500 euro registratierechten mee in plaats van 5000. Waar zit hier de gelijke behandeling van de burgers? Ik vind dit onrechtvaardig. Die mensen hebben hetzelfde meegemaakt, zitten in dezelfde situatie, hebben allebei evenveel betaald. Toch kan het ene koppel maar de helft van de registratierechten meenemen. Ik wil deze onrechtvaardigheid met dit amendement rechtzetten.

Ik geef een voorbeeld bij amendement 2. Een ouder koppel, Wiske en René, gaat naar het rusthuis omdat ze het huis niet meer kunnen onderhouden. Het wordt hen te veel, ze worden wat sukkelachtig. Omdat hun klein pensioen niet volstaat om de rusthuisfactuur te betalen, verkopen ze hun huis en beleggen het geld. Met de interesten passen ze bij wat ze tekortkomen. René overlijdt, Wiske betaalt de volle pot successierechten op het geld van de verkoop van hun huis.

Een tweede koppel, Gust en Germaine, gaat ook naar het rusthuis. Hun pensioen ligt iets hoger. Ze kunnen de rusthuisfactuur wel betalen. Ze verkopen hun huis niet. Gust overlijdt, Germaine moet geen cent successierechten betalen. Daarna verkoopt ze het huis toch, incasseert het geld en wordt een lustige weduwe. Waar zit hier de gelijke behandeling? Die ongelijkheid wil ik met dit amendement rechtzetten.

Amendement 3. Johnny en Marina kopen een oud huis. Elk weekend is Johnny bezig, samen met vrienden en familieleden, om dat huis te verbouwen en er zo snel mogelijk in te trekken. Van vermoeidheid valt hij in slaap achter het stuur en rijdt zich dood tegen een boom. Marina moet de volle pot successierechten betalen omdat ze nog niet gedomicilieerd waren in hun eigen huis. Waar zit hier de gelijke behandeling?

Ludo en Nancy hebben een eigen huis in Leopoldsburg waar Ludo werkt als beroepsmilitair. Mevrouw Heeren stelde over deze situatie een vraag in de commissie. Ludo wordt overgeplaatst naar Koksijde waar het koppel in een appartement van Landsverdediging mag wonen. Ludo verongelukt. Nancy moet de volle pot successierechten betalen op het huis in Leopoldsburg omdat ze daar niet gedomicilieerd zijn. Waar zit de gelijke behandeling?

Freddy en Sonja hebben vier kinderen en hun huis wordt te klein. Ze beslissen een bouwgrond te kopen en daar een groot huis op te zetten. Om dat te kunnen betalen, verkopen ze hun eerste huis al, maar huren het nog van de nieuwe eigenaar tot hun nieuwe woonst klaar zal zijn.

Wat gebeurt er? Freddy verongelukt, en Sonja moet de volle pot successierechten betalen omdat het huis waar ze gedomicilieerd waren, hun eigen huis niet meer was. Hun eigen huis is bijna klaar, maar ze wonen er nog niet in.

Dat zijn drie gevallen van ongelijke behandeling van burgers die ik wil aanklagen. Ik wil dit rechtzetten met amendementen. Dat zal ik blijven doen bij elke begrotingsbespreking en begrotingswijziging, tot u het zo beu wordt dat u ze goedkeurt. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De stemmingen over de amendementen worden aangehouden.

De artikelen 21 tot en met 63 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

van de Vlaamse Regering, verslag door Els Robeyns, Miet Smet, Erik Matthijs, Anissa Temsamani, Tom Dehaene, Joris Vandenbroucke, Jan Roegiers, Johan Verstreken, Johan Deckmyn, André Van Nieuwkerke, Paul Delva, Joke Schauvliege, Michèle Hostekint, John Vrancken, Dirk De Cock, Annick De Ridder, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Marnic De Meulemeester, Koen Van den Heuvel, Else De Wachter, Hilde De Lobel, Chokri Mahassine, Veerle Heeren, Gerda Van Steenberge en Carl Decaluwe
15 (2007-2008) nr. 1
van het Bureau van het Vlaams Parlement
10 (2007-2008) nr. 1
van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek
47 (2007-2008) nr. 1
van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
48 (2007-2008) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.