U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 12 december 2007, 14.03u

Hulde
De voorzitter

Dames en heren, eerstdaags wuiven we mevrouw Merckx uit. (Applaus bij de meerderheid en bij Groen!)

Na 22 jaar parlementaire activiteit zet zij een volgende stap in haar carrière. Zoals iedereen weet, wordt zij rechter bij het Grondwettelijk Hof.

Mevrouw Merckx, in het Grondwettelijk Hof zult u de enige vrouw in een mannelijk gezelschap zijn. (Applaus bij de meerderheid en bij Groen!)

Dit toont onmiddellijk aan dat een van de belangrijkste drijfveren in uw politieke loopbaan, met name de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, nog lang geen feit is. We twijfelen er niet aan dat u dit ook in het Grondwettelijk Hof ter sprake zult brengen.

Emancipatie is een sleutelwoord in uw parlementaire activiteiten. Het gaat hier niet enkel om de emancipatie van de vrouw, maar ook om de emancipatie van mensen die het in de samenleving moeilijk hebben.

Het zou u echter te kort doen enkel dit aspect van uw parlementaire activiteiten te vermelden.

De voorzitter

U bent ook heel actief geweest op diverse niveaus en op diverse terreinen van de politieke besluitvorming, gaande van leefmilieu over toerisme, welzijn, economie tot wetenschapsbeleid. Heel wat decreten, resoluties en moties dragen mee uw naam. U was de voorbije jaren ook een gedreven voorzitter van de commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie.

Namens het parlement wens ik u veel succes met uw nieuwe loopbaan. Ik dank u nogmaals voor uw inzet, uw daadkracht en voor alles wat u in onze vergadering hebt kunnen verwezenlijken. (Applaus)

Mevrouw Merckx heeft het woord.

Trees Merckx-Van Goey

Mevrouw de voorzitter, ik dank u dat u mij vandaag even kort het woord geeft. (Gelach)

Dames en heren, u begrijpt zeker het dubbele gevoel waarmee ik hier echt voor de laatste keer op de tribune sta. Zoals de voorzitter zei, maak ik na 22 jaar parlementair mandaat de overstap naar het Grondwettelijk Hof. Ik had me hiervoor met veel overtuiging kandidaat gesteld. Ik dank de gemeenschapssenatoren, en in het bijzonder Miet Smet, Luc Van den Brande en Helga Stevens van ons kartel, die hieraan een fikse duw hebben gegeven. Insiders wisten dat hiermee voor mij een droom in vervulling zou gaan. Het mag dan een meevaller zijn dat het hoog tijd is voor een vrouw, maar ook voor een vertegenwoordiger uit het Vlaams Parlement, dat die wordt afgevaardigd naar het Grondwettelijk Hof.

Ik ben daarenboven mijn partij en in het bijzonder Jo Vandeurzen heel dankbaar dat hij onze Senaatsfractie de volle verantwoordelijkheid en autonomie heeft gelaten om de voordracht te begeleiden en erover te beslissen. Daarvan is geen partijzaak gemaakt of het was geen zet op een schaakbord. Ik ben hem daar heel dankbaar voor.

Ik verlaat daarmee het Vlaams Parlement en ik doe dat met een groot gevoel van dankbaarheid om de vele kansen en het vertrouwen dat ik kreeg al die voorbije jaren, niet het minst omdat u me toeliet tot op de laatste dag me op een authentieke manier te kunnen inzetten.

Mevrouw de voorzitter, ik dank u uiteraard voor uw woorden. Ik ben ervan overtuigd dat ze gemeend zijn en ik neem ze zeker mee. Ik dank ook mijn echtgenoot. (Applaus)

Ik dank het parlement, het personeel en de PPI's, maar uiteraard ook mijn fractiegenoten, de fractiemedewerkers, mijn eigen medewerkers en de vele collega's uit de mij zo vertrouwde commissies. Ik begin toch even bij de collega's van Welzijn, maar ook Economie en Onderwijs in onze verenigde commissies. Ik dank vooral de collega-voorzitters van de commissies. Het is niet evident om in dit parlement voorzitter te zijn van een commissie. Er wordt heel veel van je verwacht, maar je kan er excellente dingen doen.

Ik dank evenveel de bondgenoten als de tegenstrevers. In de dossiers en de domeinen die ik volgde, hebben de tegenstrevers me ertoe aangezet om toch iets te nuanceren of om het net iets anders aan te pakken en er nog harder voor te werken. Ik dank u daarvoor.

Maar na 22 jaar midden de mensen, met veel actie, luisteren en terugkoppelen naar de achterban, zal ik voortaan een grotere terughoudendheid moeten respecteren. Vermits ik samen met elf collega's de waarden en grondrechten en de maatschappelijke impact ervan moet afwegen en over het evenwicht moet waken, moet ik voldoende voelsprieten in de samenleving houden. Dat wordt zoeken, maar weet dat ik de werkzaamheden van dit parlement indringend zal blijven volgen.

Ik zal u niet zeggen wat ik allemaal zal missen. Ik wil eindigen met het punt waarover ik fier ben. Ten eerste: ik ben al die jaren niet vergeten uit welk nest ik kom: de CVP, CD&V, KVLV, de Boerenbond en Vrouw en Maatschappij. Ten tweede: ik ben fier over het evenwicht dat ik heb nagestreefd tussen loyauteit en een kritische opstelling. Ten derde: ik ben fier over de eigen Vlaamse identiteit en het instrumentarium dat we in dit parlement samen hebben gecreëerd om een Vlaams beleid te kunnen voeren. Dat alles zit in mijn rugzakje en ik zal het met veel overtuiging meenemen naar het Grondwettelijk Hof.

Als een minister in een blog - minister Anciaux - u de hemel inprijst en u feliciteert, dan is het tijd om te gaan. Als u mails ontvangt waarin uw dossierkennis en politieke analyse worden geprezen, en als bij de bespreking van steeds meer ontwerpen bij twijfels wordt gezegd dat het Grondwettelijk Hof en dus Trees Merckx zich daarover zullen buigen, dan is het tijd om te gaan. Ik dank u heel erg. Ik denk dat ik veel heb gegeven, maar ik heb onvergelijkbaar veel meer van u gekregen. Ik zal dat nooit vergeten, maar ik zal het wel missen. (Staande ovatie)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.