U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Sintobin heeft het woord.

Ik wil onze motie kort toelichten. Ik trap wellicht een open deur in wanneer ik stel dat onze visserijsector in een zware crisis verkeert, niet alleen vanwege de steeds dalende quota, maar ook vanwege de steeds stijgende brandstofprijzen. In tegenstelling tot de resolutie van de meerderheid die vrij vaag is en een opsomming is van de beleidsbrief van de minister, gaat onze resolutie concreet in op problematiek van de brandstofprijzen. Wij vragen dat minister-president Peeters een initiatief op Europees niveau neemt om een rechtstreekse ingreep in de brandstofprijzen mogelijk te maken.

In het verleden werd door verschillende parlementsleden, collega's van de meerderheid, zoals de heer Callens, mevrouw Demeulenaere en, als ik me niet vergis, de heer Loones, aan de minister gevraagd een dergelijk beleid te voeren. Ik ben ervan overtuigd dat op zijn minst deze collega's onze motie zullen steunen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de heer Loones tegen de motie stemt maar ze toch goed vindt. (Gelach)

De voorzitter

De heer Loones heeft het woord.

Jan Loones

Ik vraag de motie van de meerderheid te ondersteunen. We dragen allemaal de visserij een warm hart toe. Het komt op één woord links of rechts niet aan. Het bijzonderste is dat het hele parlement die sector wil redden. Onze motie is duidelijk genoeg.

De voorzitter

De heer Gabriels heeft het woord.

Jaak Gabriels

Ik ben de gewezen voorzitter van de Rederscentrale. Minister-president Peeters heeft uitdrukkelijk verklaard, ook aan een delegatie van de reders, dat hij deze problematiek zeker zal aankaarten bij het Europese visserij-overleg van deze maand.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

93 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 23 leden hebben ja geantwoord; 69 leden hebben neen geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.