U bent hier

Ik zal de twee ontwerpen van decreet samen bespreken. Het tweede ontwerp van decreet houdt de instemming in van het samenwerkingsakkoord van 24 februari 2005. De twee samenwerkingsakkoorden houden een informatie-uitwisseling in op een geautomatiseerde wijze tussen de VDAB, FOREM en ACTIRIS. Als we naar de cijfers kijken, kunnen we stellen dat de samenwerkingsakkoorden goed lopen, want in 2006 bijvoorbeeld werden er slechts 20 000 vacatures doorgespeeld aan FOREM en ruim 20 000 aan ACTIRIS. Dit jaar is dat al het dubbele op acht maanden tijd.

De samenwerkingsakkoorden werken dus, maar een informatie-uitwisseling is slechts een eerste stap. Het komt er op aan, en dat is de opdracht van FOREM en ACTIRIS, om ook een goede toeleiding te organiseren. Er is dus een afspraak gemaakt met FOREM dat de VDAB

5 000 vacatures voor FOREM en 1 000 voor ACTIRIS identificeert. FOREM en ACTIRIS hebben zich op hun beurt geëngageerd om voldoende Waalse en Brusselse kandidaten naar deze vacatures te sturen.

Het is ook heel belangrijk dat de taalopleidingen in het oog worden gehouden. Dat kan een knelpunt zijn om een bepaalde baan vast te krijgen. Taalopleiding kan een mogelijke uitweg betekenen. De samenwerkingsakkoorden werken goed bij een collectief ontslag, maar het moet de ambitie zijn om breder te gaan. In het Brusselse Gewest zijn intussen ook lokale werkwinkels opengegaan.

De SERV heeft bovendien een positief advies gegeven en liet weten dat ze deze zaak op een permanente manier zullen evalueren.

De commissie stemt dus in met die twee samenwerkingsakkoorden.

De voorzitter

Minister Vandenbroucke heeft het woord.

Minister Frank Vandenbroucke

Ik denk dat we dit voldoende grondig hebben besproken in de commissie. Ik dank de verslaggever.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene besprekingen zijn gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.