U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 5 december 2007, 14.01u

Motie van Orde
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Deckmyn bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Deckmyn heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, ik neem het woord om de spoedbehandeling van mijn voorstel van resolutie betreffende de beheersovereenkomst tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Regering te vragen.

De Vlaamse Regering heeft deze beheersovereenkomst op 26 oktober 2007 goedgekeurd. De beheersovereenkomst is een gevolg van de omvorming van de voormalige administratie Wegen en Verkeer in het intern verzelfstandigd agentschap (IVA) Wegen en Verkeer. Het kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid stelt dat elk IVA een beheersovereenkomst met de Vlaamse Regering moet afsluiten en dat het Vlaams Parlement hiervan op de hoogte moet worden gesteld.

Op 10 oktober 2007 heeft het Bureau van het Vlaams Parlement besloten dat Vlaamse volksvertegenwoordigers die wijzigingen aan de met het IVA Wegen en Verkeer afgesloten beheersovereenkomst noodzakelijk achten, in dit verband een voorstel van resolutie kunnen indienen en dat dergelijke voorstellen van resolutie eventueel bij spoedbehandeling rechtstreeks door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement kunnen worden behandeld.

Vorige week, tijdens de regeling van de werkzaamheden, heeft de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie besloten dat ik, precies om deze redenen, vandaag de spoedbehandeling zou kunnen vragen en dat deze vraag zou worden gesteund.

De voorzitter

Ik stel voor dat we ons straks over dit voorstel tot spoedbehandeling uitspreken.

Het incident is gesloten.

Berichten van verhindering
Ingekomen stukken en mededelingen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.