U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 november 2007, 14.03u

Motie van orde
De voorzitter

Beroep op het reglement

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Van Hauthem bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

De hoogdringendheid is wel weggestemd, maar mag ik dan vragen wanneer de motie wel ter stemming aan de plenaire vergadering wordt voorgelegd? In artikel 83quater van het reglement staat er: "Over de motie wordt rechtstreeks in plenaire vergadering in een enkele bespreking beraadslaagd."

De voorzitter

Het Bureau zal maandag bespreken wanneer over de motie in de plenaire vergadering wordt beraadslaagd.

Joris Van Hauthem

De spoedprocedure is een middel om de zaak op de agenda van de plenaire vergadering te krijgen. De heer Caluwé zegt dat het niet dringend is. Maar een ingediende motie kan enkel na de goedkeuring van de hoogdringendheid op de agenda worden geplaatst.

De voorzitter

Het Bureau zal daarover maandag beraadslagen. Het Bureau beslist te allen tijde over de agenda.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.